Guldkorn från Oderljunga

Byar, gårdar och torp i HFL från Oderljunga 1831-1930.
Liksom för Örkelljunga har jag för att lättare kunna orientera bland fichen för Oderljunga skapat en motsvarande fil i form av en tabell med valfri ingång från HFL, gård, torp eller by. Du finner dem här. Filen är zippad och 20 kB stor. (Juli 2002)

En fil från Magnus Påhlsson
Oderljunga Vigselbok 1700-1729.
Magnus Påhlsson har skrivit av en del av vigselboken för perioden 1700-1729. Bortåt 200 par vigdes under perioden. Du kan hämta en bokstavstrogen avskrift här..

Magnus hemsida är för närvarande inte tillgänglig, men han hoppas kunna presentera den igen senare under året.

Oderljungabor 1870-1875 som är födda i Örkelljunga
Det har av naturliga orsaker varit livliga kontakter mellan de närliggande socknarna Oderljunga och Örkelljunga. För att på ett smidigt sätt fånga upp en del av de personer, som flyttat över gränsen, så har jag gjort ett litet register över alla vuxna personer i Oderljungas HFL 1870-75 och som angetts vara födda i Örkelljunga. Personförteckningen har kompletterats med föräldrarnas nanm och födelsedata. Registret, i Excel-format, har tillsammans med en informationsfil packats till en zip-fil, som Du kan hämta hem här. Paketets storlek är 8 kB.


Denna sida är ännu inte klar. Så småningom kommer här att finnas fler filer och register för nedladdning.
Sidan är uppdaterad den 26 mars 2015

Åter till startsidan