Guldkorn för släktforskare

Mitt material riktar sig främst till dem som har länkar till Örkelljunga och i någon mån Oderljunga, men även närliggande socknar som Rya, Röke, Hishult och Våxtorp.

Föreliggande filer och register är upprättade för min egen forskning. Genom att dela med mig mitt material, så hoppas jag att genom diskussioner med och tips och erfarenhetsutbyte från andra släktforkare bättre kunna kartlägga invånarna i Örkelljunga under gångna tider.

Material från ÖRKELLJUNGA
Födelse- och dopböckerna F Ö D D A
Lysnings- och vigselböckerna V I G D A
Död- och begravningsböckerna D Ö D A
Övrigt Ö V R I G T

Material från RYA R Y A
Material från ODERLJUNGA O D E R L J U N G A
Material från RÖKE, HISHULT och VÅXTORP D D S S

Fler register för nedladdning
kommer att finnas tillgängliga på denna plats, allteftersom jag hinner redigera materialet och anpassa det till mediet.
Registren är upprättade efter bästa förmåga och förstånd. Följaktligen önskar jag, att jag kunde säga att de är helt felfria och tillförlitliga - men det kan jag inte.
Den som själv forskar i gamla handlingar känner till vanskligheterna och ser förhoppningsvis med reservation på uppgifterna och med överseende på fel och missgrepp. Vi har ju dels den mänskliga faktorn hos uttolkaren (mig) att ta hänsyn till, men också hos de som fört kyrkböckerna.

Registren skall ses som ett hjälpmedel att finna källan och inte som en säker källa i sig.
Jag hoppas också att dessa register med andras hjälp skall kunna rättas, förbättras och kompletteras på olika sätt. Detta kan ske genom att förslag och rättelser sänds till mig, så att det material, som ligger på denna sida blir så tillförlitligt som det bara är möjligt.

Till slut vill jag även citera en av mina favoritförfattare, Alf Henrikson, vars nöjsamma kolofon till verket "A - en uppslagsbok" avslutas med "Jag hoppas de är rätt avskrivna".Åter till
startsidan