Rutger Macklean (1742-1816)

Kort beskrivning
Rutger Macklean (1742-1816)
Lång beskrivning

Intressant skildring om denne verkligt framsynte man som knappast fått något utrymme i våra gamla historieböcker. Jag rekommenderar ett besök på http://www.svaneholms-slott.se

Skicka ett meddelande till annonsören

Lämna en kommentar