Register över Bornholmska Kyrkböcker före 1814

Register över Bornholmska Kyrkböcker före 1814
Kategori
Kort beskrivning
Register över Bornholmska Kyrkböcker före 1814
Lång beskrivning

Denna website innehåller ett register med avskrifter över kyrkoboksuppteckninger från de bornholmska socknar från perioden före 1814.

Skicka ett meddelande till annonsören

Lämna en kommentar