Herrevadskloster Birketingbok 1656-1660 (Niklas Hertzman, Malmö)

Kort beskrivning
Herrevadskloster Birketingbok 1656-1660 (Niklas Hertzman, Malmö)
Lång beskrivning

Här gör Niklas Hertzman, Malmö, en sammanställning av Ragnar Odhnoffs anteckningar från 1962 ur Herrevadklosters Birketingbok, och här finns också en historik.

Skicka ett meddelande till annonsören

Lämna en kommentar