Hasses hemsida

Kort beskrivning
Hasses hemsida
Lång beskrivning

Hans Högmans släktforskning. Denna sida presenterar min släktforskning bl a i form av antavlor och rör framför allt Medelpad, Ångermanland samt Södermanland. En förteckning finns även över orter och släkter jag forskar på. Jag har även med några lokalhistoriska händelser från Sundsvall med omnejd som kan ha påverkat våra anor i dessa trakter samt en text om statarsystemet i Mälardalen. Har också en hel del om den indelta soldater och indelningsverket, mm

Skicka ett meddelande till annonsören

Lämna en kommentar