Jönköpingsbygdens Geneaologiska Förening

Jönköpingsbygdens Geneaologiska Förening
Kategori
Kort beskrivning
Jönköpingsbygdens Geneaologiska Förening
Lång beskrivning

Jönköpingsbygdens Geneaologiska Förening

Konga och Ask databasen
Webplatsens namn
Kategori
Kort beskrivning
Konga och Ask databasen
Lång beskrivning

Konga och Ask databasen

Linköpings Universitets databaser
Kategori
Kort beskrivning
Linköpings Universitets databaser
Lång beskrivning

Böteslängd för Linköping och NorrköpingFångrullar för Linköpings kronohäkte, Norrköpings fångvårdsanstalt och Norrköpings spinnhusÖstergötlands länslasaretts sjukhusrullorm.m.

Lunds Landsarkiv
Webplatsens namn
Kategori
Kort beskrivning
Lunds Landsarkiv
Lång beskrivning

Länk till Lunds Landsarkivs hemsida

Nässjöbygdens Genealogiska
Kategori
Kort beskrivning
Nässjöbygdens Genealogiska
Lång beskrivning

Nässjöbygdens Genealogiska Föreningen

Nyköping-Oxelösunds Släktforskarförening
Kategori
Kort beskrivning
Nyköping-Oxelösunds Släktforskarförening
Lång beskrivning

Nyköping-Oxelösunds Släktforskarförening

Örebro stadsarkiv
Webplatsens namn
Kategori
Kort beskrivning
Örebro stadsarkiv
Lång beskrivning

Örebro stadsarkivs filarkiv

Ostindiska kompaniets arkiv i digital form
Kategori
Kort beskrivning
Ostindiska kompaniets arkiv i digital form
Lång beskrivning

Ostindiska kompaniets arkiv i digital form

Riksarkivet
Webplatsens namn
Kategori
Kort beskrivning
Riksarkivet
Lång beskrivning

Riksarkivet inrättades med 1618 års kansliordning formellt som ett självständigt ämbetsorgan inom det kungliga kansliet. Riksarkivet har högsta överinseende över landets offentliga arkivväsende och är chefsmyndighet för landsarkiven. Riksarkivet har hand om statens heraldiska verksamhet samt ger ut Svenskt Diplomatarium. Till Riksarkivets organisation hör även Krigsarkivet, SVAR (Svensk arkivinformation) och Arkion.

Skånes knektregister
Webplatsens namn
Kategori
Kort beskrivning
Skånes knektregister
Lång beskrivning

Skånes Knektregister (SKr) startades den 23 februari 1989 av Johnny Lundberg (1926 - 2002) i Malmö och han ansvarade för verksamheten fram till december 1998 då Lundberg donerade SKr till Skånes Genealogiska Förbund (SGF).