Rutger Macklean (1742-1816)

Om Skåne i svunnen tid

Rutger Macklean (1742-1816)
Kort beskrivning:
Rutger Macklean (1742-1816)
Lång beskrivning:

Intressant skildring om denne verkligt framsynte man som knappast fått något utrymme i våra gamla historieböcker. Jag rekommenderar ett besök på http://www.svaneholms-slott.se

VÅR MÖRKLAGDA BAKGRUND
Kort beskrivning:
VÅR MÖRKLAGDA BAKGRUND
Lång beskrivning:

Skånelands historiaVälkommen att följa med på en resa till vår dolda historia. Skånelands (Skåne, Halland, Blekinge) historia är inte svensk. Det har ställts krav på undervisning i Skånelands historia i våra skolor under hela detta sekel, men dessa krav har klingat ohörda.