Rutger Macklean (1742-1816)

Rutger Macklean (1742-1816)
Kort beskrivning
Rutger Macklean (1742-1816)
Lång beskrivning

Intressant skildring om denne verkligt framsynte man som knappast fått något utrymme i våra gamla historieböcker. Jag rekommenderar ett besök på http://www.svaneholms-slott.se

VÅR MÖRKLAGDA BAKGRUND
Webplatsens namn
Kort beskrivning
VÅR MÖRKLAGDA BAKGRUND
Lång beskrivning

Skånelands historiaVälkommen att följa med på en resa till vår dolda historia. Skånelands (Skåne, Halland, Blekinge) historia är inte svensk. Det har ställts krav på undervisning i Skånelands historia i våra skolor under hela detta sekel, men dessa krav har klingat ohörda.