Dead Fred

Dead Fred
Webplatsens namn
Kategori
Kort beskrivning
Dead Fred
Lång beskrivning

Lite av USA´s poträttfynd där du kanske kan hitta fotografier på emigrerade släktingar.

Flygfoton av gården nu på nätet
Kategori
Kort beskrivning
Flygfoton av gården nu på nätet
Lång beskrivning

Se gamla flygbilder av lantgårdar och torpsamt villor, herresäten, egnahem, kyrkor och småindustrier…Tiotusentals motiv från hela Sverige på 1950-taletNegativen från 1950-talet har kommit tillrätta!!

Höganäs Kommuns Image archive
Kategori
Kort beskrivning
Höganäs Kommuns Image archive
Lång beskrivning

Höganäs Kommuns Image archive

Rötters Porträttfynd
Webplatsens namn
Kategori
Kort beskrivning
Rötters Porträttfynd
Lång beskrivning

Gamla porträttfotografier fascinerar. På 1860-talet började det bli populärt att gå till fotografen, också för vanligt folk, och de små visitkorts- och lite större kabinettsfotografierna finns i nästan alla gamla album. I Porträttfynd samlar vi scannade kopior av sådana foton med uppgifter om fotografens namn och hemort – och förstås om de avporträtterade (ifall vi vet). Syftet är att rädda fler bilder åt eftervärlden identifierade samtidigt som denna bildskatt görs mer lättillgänglig.

Skåne från luften kring andra världskriget – flygbilder på Internet
Kategori
Kort beskrivning
Skåne från luften kring andra världskriget - flygbilder på Internet
Lång beskrivning

Här kan Du titta på flygbilder från andra världskriget mha av en flygbildskarta. Kartan ger tillgång till 492 flygbilder över hela Skåne, fotograferade under åren 1939-1947. Under andra världskriget togs en mängd flygbilder över Skåne.