Dead Fred

Fotografier

Dead Fred
Kategori:
Kort beskrivning:
Dead Fred
Lång beskrivning:

Lite av USA´s poträttfynd där du kanske kan hitta fotografier på emigrerade släktingar.

Flygfoton av gården nu på nätet
Kategori:
Kort beskrivning:
Flygfoton av gården nu på nätet
Lång beskrivning:

Se gamla flygbilder av lantgårdar och torpsamt villor, herresäten, egnahem, kyrkor och småindustrier…Tiotusentals motiv från hela Sverige på 1950-taletNegativen från 1950-talet har kommit tillrätta!!

Höganäs Kommuns Image archive
Kategori:
Kort beskrivning:
Höganäs Kommuns Image archive
Lång beskrivning:

Höganäs Kommuns Image archive

Rötters Porträttfynd
Kategori:
Kort beskrivning:
Rötters Porträttfynd
Lång beskrivning:

Gamla porträttfotografier fascinerar. På 1860-talet började det bli populärt att gå till fotografen, också för vanligt folk, och de små visitkorts- och lite större kabinettsfotografierna finns i nästan alla gamla album. I Porträttfynd samlar vi scannade kopior av sådana foton med uppgifter om fotografens namn och hemort – och förstås om de avporträtterade (ifall vi vet). Syftet är att rädda fler bilder åt eftervärlden identifierade samtidigt som denna bildskatt görs mer lättillgänglig.

Skåne från luften kring andra världskriget – flygbilder på Internet
Kategori:
Kort beskrivning:
Skåne från luften kring andra världskriget – flygbilder på Internet
Lång beskrivning:

Här kan Du titta på flygbilder från andra världskriget mha av en flygbildskarta. Kartan ger tillgång till 492 flygbilder över hela Skåne, fotograferade under åren 1939-1947. Under andra världskriget togs en mängd flygbilder över Skåne.