Användarvilkor för Åsbo Släkt- och Folklivsforskare


Användarvilkor för Åsbo Släkt- och Folklivsforskare

1. Godkännande av Användarvilkor och Lagändringar.
Varje gång du använder eller skapar kontakt med denna webbplats, godkänner du att du står
under dessa ””Regler för Användning””, och som vi kan ändrar emellanåt med eller utan att
meddela dig. Vidare, om du använder en speciell tjänst på eller genom vår webbplats,
så faller du in under de regler och riktlinjer som finns för dessa tjänster och ska infogas som
referens till dessa ””Regler för användning””. Se även Privatlivs Policy , som finns tillsammans
med dessa ””Regler för Användning”” som referens.

 

2. Vår Tjänst.
Vår webbplats och de tjänster som vi förser dig med på och genom vår webbplats levereras
””SOM DEN ÄR”” basis. Du förstår och godkänner att ägarna till denna webbplats reserverar
sig den exklusiva rätten och kan, när man så vill och utan notifiering av och utan ansvar
gentemot dig, modifiera och avsluta denna webbplats och dess tjänster och radera den data
du givit oss, oavsett om det är temporärt eller permanent. Vi ska inte hållas ansvarig eller
betalningsskyldiga för radering, fel vid lagring, oriktigheter, eller opassande leverans av data
eller information.

3. Dina Skyldigheter och Registreringsförpliktelser.
För att använda denna webbplats, så måste du registrera dig på vår webbplats, godkänna
att du ska förse oss med sanningsenlig information när så önskas, och vara minst tretton
(13) år gammal eller äldre. När du registrerar dig, är det tydligt att du godkänner våra
””Regler för Användning”” som kan modifieras av oss från gång till annan och är tillgänglig här.

4. Privat Policy.
Registrationsdata och annat personligen identifierbar information som vi kan samla på oss
infaller under vår Privatlivs Policy.

5. Registrering och Lösenord.
Du är ansvarig för att hemlighålla ditt lösenord och hålles ansvarig för alla besök som sker
via din registrering och/eller inloggning, oavsett om det är auktoriserat eller icke auktoriserat
av dig. Du godkänner att du omedelbart skall kontakta oss vid icke auktoriserat nyttjande av
ditt konto eller lösenord

6. Din Anföring.
Du godkänner att all information eller data av vilken sort som helst, oavsett om det är text,
mjukvara, kod, musik eller ljud, fotografier eller grafik, video eller annan material (”Innehåll”),
publikt eller privat tillhandahållet, skall vara det ensamma ansvaret för personen som
tillhandahållet innehållet eller personen vars användarkonto används. Du godkänner att vår
webbplats kan utsätta dig för innehåll som kan vara förkastlig eller anstötlig. Vi skall inte
hållas ansvariga mot dig på något sätt rörande innehållet som finns på vår webbplats eller
för fel eller underlåtenhet.

Du godkänner tydligt, genom användandet av denna webbplats eller annan tjänst
tillhandahållen, att du inte ska:
(a) tillhandahålla innehåller eller uppföra dig på ett sådant sätt att det kan bedömas som
olagligt, hotande, skadligt, smädligt, vulgärt, obscent, anstötligt, förkastligt, pornografiskt,
designat för att störa eller avbryta denna webbplats eller tjänst som tillhandahålls, infektera
med virus eller annan destruktiv programmering.
(b) utge dig för att vara annan person eller juridisk person, eller förfalska eller på annat sätt
dölja upphovet till innehåll förskaffat av dig;
(c) samla data om andra användare;
(d) tillhandahålla eller använda den webbplats och allt innehåll eller tjänst på ett kommersiellt
sätt eller på annat sätt som kan innehålla junkmail, spam, kedjebrev, pyramidspel, eller annan
form av och obehörig reklam utan vårt skriftliga tillstånd;
(e) tillhandahålla innehåll som kan ge upphov till civilt eller kriminellt ansvar eller saker som
kan konstituera eller bli ansedd som ett brott mot lokal, nationell eller internationell lag,
inkluderande men inte begränsat till lagar rörande upphovsrätt, varumärken, patent
eller affärshemligheter.

7. Inlämnande av Innehåll på denna webbplats.
Genom att tillhandahålla innehåll på vår webbplats:
(a) godkänner du oss rätten till världsomspännande, royaltyfri, evig, icke-exklusiv rätt och
licens (inkluderande moraliska rättigheter eller andra nödvändiga rättigheter) att använda,
visa, reproducera, modifiera, anpassa, publicera, distribuera, framföra, marknadsföra, arkivera
och översätta. Sådan licens gäller oavsett känd eller senare utvecklad form, media och teknologi;
(b) Du försäkrar att du har alla legala, moraliska och andra rättigheter som kan vara nödvändiga
för bevilja oss licensen nämnd i sektion 7;
(c) Du bekräftar och godkänner att vi har rätt (men ej förpliktelse), med egen beslutsrätt, att
vägra publicera eller ta bort tillgång till innehåll som du givit oss vid tillfälle av olika anledning,
med eller utan notifiering.

Tredjepartstjänster
Gods och tjänster från tredje part kan komma att marknadsföras och/eller tillhandahållas
på denna webbplats. Representationer gjorde med hänvisning till produkter och tjänster
tillhandahållna genom tredje part kontrolleras genom de policys som finns hos dessa tredje
parter. Vi skall inte hållas ansvariga på något sätt för ditt samröre eller interaktion med
dessa tredje parter.

Identifikation
Du godkänner att hålla skadeslösa, oss, våra systerföretag, samarbetspartners, relaterade
parter, direktörer, anställda, representanter, oberoende entreprenörer, annonsörer och partners
från alla fordringar eller krav, inkluderande resonabla advokatkostnader, som kan göras från
någon tredje part, som orsakas av ditt uppförande eller koppling till denna webbplats eller
tjänst, ditt tillhandahållande av innehåll, din kränkning av dessa ””Regler för Användning””
eller annan kränkning av annan persons eller parts rättigheter.

10. Förskjutande av garantier.
du förstår och medger att ditt användande av denna webbplats och tjänster eller innehåll
som tillhandahålls (”tjänsten”) får användas på egen risk. Du ges möjlighet att använda den
”som den är” och vi meddelar härmed uttryckligen att vi frånsäger oss alla garantier över
huvud taget, underförstådda eller uttryckta, inkluderande men inte begränsade till garantier
av funktion, duglighet för ett visst syfte och icke-överträdelser.

Vi ger inga garantier, underförstådda eller uttryckta, att någon del av tjänsten skall vara
oavbruten, felfri, virusfri, läglig, säker, exakt, pålitlig, av en viss kvalitet, ej heller att något
innehåll är säkert att på något sätt ta ner till din dator. Du förstår och instämmer i att ingen
av oss, ej heller någon deltagare på tjänster förser dig med professionella råd av någon
form och att användandet av såna råd eller annan information är helt på egen risk och
utan ansvar för oss på något sätt.

 

Vissa jurisdiktioner kanske inte tillåter förskjutningar av underförstådda garantier och
ovanstående förskjutning kanske inte gäller dig eftersom den relaterar till underförstådda
garantier.

11. Begränsningar av ansvar.
du förstår och samtycker till att vi ej ska hållas skyldiga för några direkta, indirekta, speciella,
oförutsedda, påföljande eller exemplariska skador, inkluderande men ej begränsat till, skador
genom förlorande av vinst, goodwill, användande, data eller andra ogripbara förluster
(även om vi har blivit varnade för möjligheten till sådana skador), resulterande från eller
kommande från (i) användandet av eller ej användandet av tjänsten, (ii) kostnaden för att
få tag på ersättningsvaror och/eller tjänster som resulterar från någon transaktion som
genomförts via tjänsten, (iii) obehörig tillgång till eller förändring av din data, (iv) påståenden
eller uppförande av någon tredje part på tjänsten, eller (v) vilken annan angelägenhet som
relaterar till tjänsten. Vissa jurisdiktioner tillåter inte att man begränsar ansvarsskyldighet
och därför kan dessa begränsningar kanske inte gälla dig.

12. Reservation av Rättigheter.
Vi reserverar oss alla våra rättigheter, inkluderande men inte begränsat till alla typer av
upphovsrätt, varumärken, patent, affärshemligheter, och andra proprietära rättigheter som
vi kan ha på vår webbplats, dess innehåll, och de varor och tjänster som kan vara tillgängliga.
Användandet av våra rättigheter och egendom kräver vår skriftliga medgivande i skriftlig form.
Vi förser dig inte med några underförstådda eller uttryckta tillstånd eller rättigheter genom
att göra tjänster tillgängliga för dig och du kommer inte ha några rättigheter att använda vår
webbplats eller tjänster som vi förser dig med i kommersiellt syfte utan vårt skriftliga
medgivande före användande.

13. Anmälan av Upphovsrättsliga intrång.
Om du tror att vår egendom har använts på ett sätt så att det på något sätt kan uppfattas
som brott mot upphovsrättslagen eller ett brott mot våra intellektuella rättigheter, så kan
vår upphovsrättsliga representant kontaktas via följande e-postadress:

Klicka för att kontakta webbmaster..

 


14. Tillämpad Lag.
Du godkänner att dessa ””Regler för Användning”” och annan dispyt som kan komma från
användandet av denna webbplats, våra produkter eller tjänster ska vara kontrolleras av och
analyseras i enlighet med lokala lagar där huvudkontoret för ägaren av denna webbplats är
placerad, utan hänsyn till eventuella motstridiga lokala lagar. Genom att registrera dig eller
använda denna webbplats och tjänst godkänner du den exklusiva jurisdiktionen av kommunen
eller staden där huvudkontoret för ägaren av denna webbplats placering.

15. Övrig Information.
(i) I händelse av att dessa ””Regler för Användning”” är motstridiga med någon lag där någon
del kan förklaras ogiltig genom en domstol med jurisdiktion över parterna, så kommer en
sådan bestämmelse att tolkas för att reflektera de ursprungliga intentionerna hos parterna
i överensstämmelse med tillämpliga lagar, och det som återstår av dessa
””Regler för Användning”” och vi ska vara lättade från ytterligare förpliktelser.

Läs även om cookies

17. Insamling av Data
Vår registreringsprocess kräver endast en korrekt e-postadress och ett unikt använder ID
och lösenord. All annan information ni ger oss är helt frivillig. Var vänlig notera att ditt
användarnamn, e-postadress, eller annan information du skapar på denna webbplats som
kan innehålla ditt riktiga namn eller annan personlig identifierbar information kan som
resultat visas på denna webbplats. Så som många webbplatser kommer vi automatiskt få
generell information som hamnar i vår serverlogg så som din IP-adress och cookie
information. Information om hur reklam kan servas (om så är fallet) sätts nedan.

18. Användning av Data.
Vi får använda Data för att anpassa och förbättra din upplevelse av vår webbplats. Vi kan
också förse våra sponsorer och annonsörer med Data, vi kommer dock inte att ge vår
medlemsdatabas till någon annan, men vi kan dra fördel av den, för att ge möjlighet till
produkter och tjänster, för notifiering av speciella erbjudanden, eller annan laglig funktioner.
Data kommer inte att ges till tredjepart såvida inte (i) beskriven på annat sätt i denna policy;
(ii) vi begär ditt godkännande, som när vi har (iii) en tjänst som vi tillhandahåller kräver
interaktion med eller förses oss av en tredje part; (iv) eftersökningar för legala processer;
(v) vi märker att ditt användande av denna webbplats är i strid mot denna policy,
Användarregler, eller andra regler och andra orsaker som kan bedömas som krav för att
säkra våra rättigheter och/eller egendom; eller (vi) denna webbplats blir uppköpt av en
tredje part, varmed den tredje parten kan komma att använda Datan på samma sätt som
vi har gjort i denna policy. Om du använder länkar som finns på vår webbplats för att besöka
andra webbplatser, informeras du härmed att denna policy inte gäller dessa sidor, du
uppmanas att läsa policyn som gäller för den webbplatsen.

19. Cookies.
Såsom många webbplatser, så sätter vi och använder cookies för att förbättra din upplevelse
av vår webbplats, detta för att till exempel behålla dina personliga inställningar.
Reklambanners som finns på vår webbplats kan också sätta och komma åt cookies på
din dator och vår policy gäller inte för de parter som förser oss med reklam. Företagen
som förser oss med reklam har dock ej tillgång till våra cookies. Dessa företag kan
använda icke personligen identifierbara eller anonyma koder för att få information om
ditt besök på vår webbplats.

Läs även om cookies

20. Barn.

Vi tillåter inte personer som är 13 år eller under att bli medlemmar på denna webbplats.
För mer information, vänlig kontakta webbmaster.

21. Ändring eller Radering av din kontoinformation.
Vi ger dig möjligheten att redigera din information på ditt medlemskonto som du angav vid
registreringen genom att besöka din personliga sida. Du kan begära radering av ditt konto
genom att kontakt Administratören på . Innehåll eller annan data som du kan ha givit oss
och inte finns i ditt personliga konto, såsom inlägg i forum, kan fortsätta att finnas på vår
webbplats om vi så önskar även om ditt konto har raderats. Vänligen se våra användarregler
för mer information.

22. Ändringar i denna Privat Policy
Vi kan göra förändringar i denna policy emellanåt. Vi kommer att notifiera dig om vi gör
stora förändringar i denna policy antingen genom att skriva om det på en väl synlig plats på
vår webbplats och/eller skicka ett meddelande på denna e-postadress som du angivit och
som finns i din användardata.

23. INGA GARANTIER.
Emedan denna policy ger våra standarder för hanteringen av Data och vi kommer att göra
vad vi kan för att möta dem, så har vi inte möjligheten att garantera dessa standarder.
Det kan finnas faktorer utanför vår kontroll som kan resultera i att Data kan komma fram.
Som konsekvens av detta, vi frånsäger oss alla garantier eller representationer relaterande
till handhavande och ej tillkännagivande av Data.

24. Kontaktinformation
Om du har några frågor rörande denna policy eller våra webbplatser, kontakta oss på
följande sätt: webbmaster.