Gråmanstorp


Gråmanstorp

KyrkanGråmanstorp kyrkaMariakyrkan i Gråmanstorp färdigställdes cirka 1160 av bl.a. Cisterciensermunkar från Herrevadskloster och skickliga byggare från Domkyrkobygget i Lund. Valven slogs på 1440-talet. Vapenhus tillkom på 1800-talet.
I det låga tornet finns bevarat en medeltida upphägningsanordning för klockorna.
Lillklockan är från 1597 och storklockan från 1599.
Altaruppsats och predikstol gjorda av J Ullberg på 1760-talet. I kyrkan finns medeltida triumfkrucifix och dopfunt. Altarkors från 1978, ljuskronor från 1840-talet. I vapenhuset finns kyrkport från 1400-talet. Orgeln är från 1938 och en grundlig tillbyggnad skedde 1971.
Rosenbergs beskrivning
av Gråmanstorp
Gråmanstorp. Sn i N. Åsbo hd, Kristianstads län, i s. och v. begränsad af Rönneån. Helsingborg-Hessleholms jernväg genomlöper s. delen och har der stationen Klippan, äfven post- och telegrafstation, mellan det liknämda stora pappersbruket och den ansenliga handelsplatsen Åby, i hvilken märkas tingshus, bankkontor, sparbank, läkarestation och apotek, gästgifvaregård, marknadsplats, mycket stort bryggeri m. m. 0,379 qv.-mil, hvaraf land 0,376 eller 8,702 tnld, 32 19/48 mtl, 2,391 inv., 1,507,500 kr. fast.-värde. Backig skogsbygd, mot Rönneån oftast fruktbara sluttningar. Fideikommisset Bjersgård upptager 3/4 af sns jord, Klippans pappersbruk på sns gräns eger inom sn flere hemman. Sn utgör med annexet Vedby ett regalt pastorat af 2 kl. i Lunds stift.
Bygdebeskrivning
Material i föreningen


Till församlingslistan