Fagerhult


Fagerhult (Skånes Fagerhult)

KyrkanSkånes-Fagerhult kyrka
Rosenbergs beskrivning
av Fagerhult
Fagerhult i Kristianstads län. Sn i N. Åsbo och V. Göinge hd, i nordligaste Skåne, gränsande i n. till Halland och Småland. Stråkvägen Jönköping – Helsingborg går genom sn och upptager här en landsväg från Laholm. 0,694 qv.-mil, hvaraf land 0,658 eller 15,231 tnld, 13 35/48 mtl, 1,081 inv., 324,700 kr. fastighetsvärde. Marken, belägen 3 – 400 fot ö. h., är ganska jemn med mycken skog, stora mossar och åtskilliga sjöar: den nära milslånga Flåssmyr i ö. gränsen, Storsjön, Köphultssjön och Kraxasjön i n. gränsen, Fedingssjön midt i sn. Jordmånen mager. Från Fagerhults gästgifvaregård skjutsas till Markaryd 1,6 mil, Örkelljunga 1,8, Ulfs 1,8 och Vittsjö 2 mil. Sn är annex till Hishult i Hallands län, Göteborgs stift, men räknas till Lunds stift. Smedhult 1 mtl af Fagerhults civilsn tillhör Hishults kyrkosn; byarne Yxenhult, Höjalt och Sandhult, tills. 2 ½ mtl, 3,518 tnld, 261 inv., 55,800 kr. fastighets- värde, af Fagerhults kyrkosn men Vittsjö civilsn i V. Göinge hd, skola i allo öfverföras hit; i öfrigt tillhör sn N. Åsbo hd.
BygdebeskrivningMellan Örkelljunga – Markaryd.
Här har tidigare funnits ett gäst-giveri.

Källa: Skåne runt

Material i föreningen


Till församlingslistan