Västrarpssläkten från Rya socken


Västrarpssläkten från Rya socken

 

En presentation av Ragnar Odhnoffs Rya-arbete som har sitt ursprung på gården Västrarp i Rya socken.

Vid genomgången av Ragnar Odhnoffs släktarbeten har vi förflyttat oss till Rya socken. Bonden Anders Suendzön på gården Västrarp är ursprunget till ett mycket omfattande arbete med förgreningar till såväl Riseberga-Vedbyområdet som Hallaryd och Norra Rörum.
ANDERS SUENDZÖN
född cirka 1570 död, troligen cirka 1640

Bonde i Västrarp, Rya socken, son till bonden Suend i Västrarp 7 o.h.h

BARN: (bl.a)

1) BENTE född cirka 1600 Gift med bonden Suend Hansen 
i Gundetorp, Riseberga socken

2) SUEND (SVEN) född cirka 1605
Tingsfogde (birkefogde) och 
bonde i Brandsberga nr 1,
Riseberga socken

3) SIDTZE född cirka 1610 Gift med bonden Niels Nielsen i
Björkarp, Riseberga socken

4) AGNES född cirka 1620 gift 1 med bonden Sven Nielsen
i Nybo, Risebrga socken, möjl. i
hans 2:a gifte och 
gift 2 före 1670 med bonden 
Hans Svensson i Nybo, senare 
Östervång, Risebega socken

5) NIELS (NILS) Bonde i Västrarp

”Anders Suendzöns fader har inte kunnat återfinnas på Västrarp i det danska urkundsmaterial i form av Ekstra Skattemandtaller (ES) och Jordeböger som hittills genomgåtts. I den äldsta påträffade mantalslängden (ES 1584) har för hemmanet Västrarp antecknats ”Sidtze Mogensis”. I den därnäst äldsta (ES 1606) står som brukare av hemmanet Anders och Thue, av vilka den förstnämnde säkerligen är identisk med den Anders Suendzön, varom nu är fråga.
I detta sammanhang torde få omnämnas en sak, som en anförvant, fru Ester Regborn i Teckomatorp, meddelat författaren av detta arbete. I en urkundsakt, benämnd ”Helsingborgs Lehn, Lehnsregenskaber, 1624-25, sagf. udj H. Closters Lehn” har uppräknats en rad personer, bosatta på hemman i Riseberga och omkringliggande socknar, vilka dömts till böter för att de lämnat husrum åt en fredlös man, kallad Westrup Suend, eller för att de haft något slags beröre med honom.”
Ragnar Odhnoff går här igenom en del av de mål som nämns ovan.
” Herrevads klosters tingsbok 1656-1660 har varit en guldgruva att ösa ur, när det gäller att utreda vissa släktsammanhang i Riseberga och kringliggande socknar. Inte minst har så varit fallet i fråga om Anders Suendzöns i Västrarp avkomlingar. En redogörelse för de ledtrådar som påträffats i tingsboken, kommar att i huvudsak lämnas i kommentarer till släkttabellerna för hans barn. Beträffande dottern Bente hänvisas dock till framställningen i arbetet ”Avkomlingar till bonden Hans Suendzön i Svenningstorp, Vedby socken” särsk. sidorna 2-4″

SVEN ANDERSSON

Tingsfogde (brikefogde) och bonde i Brandsberga nr 1, Riseberga socken.
Gift med Johanne NN-dotter i hennes 2:a gifte.

BARN:

ÅKE född cirka 1635 Bonde och birkefogde och kyrkvärd i
Brandsberga nr 2

AGNES ANDERSDOTTER:
Gift 1 med bonden Sven Nilsson i Nybo, Riseberga
Gift 2 med bonden Hans Svensson i Nybo, senare Österväng
i Riseberga

BARN: (bl.a)

1) SIDTZELA född 1643

2) ANDERS född 1645 Bonde i Forsmöllan, Vedby socken

3) NILS född cirka 1660 Bonde i Spennarbygget, Perstorps
socken, senare i Björstorp i samma
socken.

Det stora släktarbetet från Västrap i Rya socken finns att tillgå i sin helhet på Lunds Landsarkiv och som sammandrag i vår föreningslokal i Klippan.
Herrevadsklosters tingsbok som nämns ovan, har Ragnar Odhnoff gjort ett sammandrag av, som också det finns i föreningens arkiv. 

Barbro Andréll