Guarpssläkten från Färingtofta


Guarpssläkten från Färingtofta

 

Ragnar Odhnoff har i sin gedigna forskning  kartlagt flera släkter och släktskapsförhållanden med an-
knytning till vårt område, företrädesvis Norra Åsbo Härad. Här följer en presentation av den  stora 
Torstenssonsläkten med ursprung i Guarp i Färingtofta socken.

”Redan i de danska Ekstra Skattemandtallerna (ES) för 1606, 1610, 1617 och 1618 förekommer på hemmanet Guarp en bonde Torsten (Tosten), som med största säkerhet är identisk med Torsten Truidtzön (Truedsen) i ES 1624, 1628 och 1643.”

Så inleder Ragnar Odhnoff sitt arbete med att kartlägga släkten efter bonden Torsten i Guarp i Färingtofta socken och fortsätter:

”Trued Thostensen (ibland enbart Trued) i ES 1649, 1651, 1654 och 1655 är säkerligen en son till Torsten Truedsen. Troed Torstenssons son Torsten föddes år 1643, vilket tyder på att Troeds far Torsten Truedsen dött senast under sistnämnda år. Torsten Truedsen förekom ju sista gången i ES detta år.

TROED TORSTENSSON

född cirka 1605 död senast 1675 Bonde i Guarp, Färingtofta socken (son till bonden Torsten Truedsen i Guarp och hans hustru) Gift med Johanne död cirka 1680

BARN: (bl.a.)

1) BENT (Bengt) Se Herrevads klosters tingsbok 1656 och 1660

2) ANDERS född 1634 Bonde i Esperöd nr 2. Hallaröd socken

3) JÖNS född cirka 1640 Bonde i Guarp

4) TORSTEN född 1643 Bonde i Guarp

5) LARS född cirka 1646 Bonde i Esperöd nr 1, Hallaröd socken

6) SVEN född 1647 Bonde i Skudddarp nr 2. Norra Rörums socken

7) en dotter Antecknad i mtl 1663

Troed Torstensson står antecknad på hemmanet Guarp i de danska Ekstra Skattemandtallerna 1649, 1651, 1654 och 1655 samt därefter i de svenska mantalslängderna under tiden 1658-1666. I mtl står även hustrun antecknad. I 1663 års mtl har dessutom upptagits två söner och en dotter till makarna. År 1670 förekommer i mtl av familjen endast (sonen) drängen Torsten Troedsson, som tydligen då ännu inte var gift. 1671 års jordrevningsprotokoll nämner också endast Torsten Troedsson och alltså inte fadern Troed Torstensson. Möjligen kan detta betyda, att Troed Torstensson var död redan 1671. Enligt Herrevadsklosters tingsbok 1656 sid. 57 hade Thruid Torstensson i Guarp instämt Lauridtz Pedersen i Klingstorp. ”Koldsmend” (stämningsmän) i målet hade varit Bengt Thruidsen och Anders Thruidsen, vilka båda sannolikt var söner till Troed Torstensson. Bent och Anders uppges vara bosatta i Guarp. Thruid Torstensson förekommer även i nyssnämnda tingsbok 1656 sid. 121 och 1659 sid. 298, och i tingsboken för 1660 sid. 349 återfinns Bent Thruidsen i Guarp.

Av Onsjö härads dombok för 1694 framgår, att enligt arvskiftet den 25/6 1694 efter Anders Nilsson i Bäringe (Billinge sn) var följande personer förmyndare för Anders Nilssons omyndiga barn: Nils Ingesson i Lilla Hjortaröd, Anders Bengtsson i Henninge, Bengts Pehrsson i Långaröd, Torsten Truetsson i Guarp Sven Truetsson i Skuddarp, Lars Truetsson i Esperöd och Lars Månsson i Råröd. ”Cautionist” var Måns Månsson i Hjelmaröd.

Uppgifterna i Onsjö härads dombok skulle kunna tyda på att Troed Torstensson eller hans hustru var släkt med Anders Nilsson i Bäringe eller hans hustru Bente Madtzdotter. Något dylikt släktskapsförhållande har emellertid inte kunnat beläggas”

Så långt Ragnar Odhnoffs egna ord. I arbetet följer sedan en redogörelse för vissa av barnens ättlingar och släktskapsförhållanden i likhet med ovan.

Arbetet finns att läsa i sin helhet i original på Lunds Landsarkiv eller som sammandrag i vår förenings- lokal i Klippan. I föreningens arkiv finns också en stamforskning som utgår från en av ättlingarna på Guarp, ryttaren Lars Nilsson Dubergs hustru Elsa Nilsdotter, född 1726-06-13 i Modaröd i Färingtofta, upprättad av underteckand 1990-92

Barbro Andrell