Släkten Gråå från Riseberga socken


Släkten Gråå från Riseberga socken

Måns Olufsson Gråå (Graa)
född cirka 1642, död 1723 1 jan. 80 år gammal. Begravd 6 jan.

Regementshovslagare vid Norra Skånska kavalleriregementet och bosatt på hovslagarebostället Brohuset i Riseberga socken.

Gift cirka 1665 med Elisabeth Olufsdotter
född cirka 1639, död 1708 i feb. 68 år och 6 mån. gammal
begravd 1 mars.

BARN (bl.a.)
1) BRITA född 1666 gift 1695 10 feb. med ryttaren Lars 
Persson i Klosterhagen
(Smedjehuset), Riseberga socken.

2) SARA född 1674 gift 1700 8 april med bonden Eskild
Nilsson i Farstorp nr. 1 Riseberga 
socken.

3) JÖRAN född 1681 Bonde och nämndeman i Ljung, 
Riseberga socken.

4) CATHARINE född 1685 gift 1708 28 dec. med bonden
Jeppa Ulufsson i Brohuset, 
senare i Klingstorp nr 1, 
Färingtofta socken och sist 
husman i Bonarp och Ljung,
Riseberga socken.

5) ANNIKA född 1689 4 feb. gift 1710 2 okt. med 
regementshovslagaren Jacob
Schreiber i Brohuset.

”Hofsmeden Måns Olufsson Gråå har påträffats i de militära rullorna från och med 1686 och framåt. Troligen har han tjänstgjort som hovslagare åtskilliga år tidigare. År 1710 efterträddes han som regementshovslagare av sin svärson Jacob Schreiber. 
Åtminstone från och med 1689 var Måns Olufsson Gråå bosatt i Brohuset, Riseberga socken. Detta framgår av 1689 års dopbok för Riseberga. Den 10 feb. sagda år kristnades nämligen hovslagaren Mäster Månses dotter i Brohuset Annika, och enligt Norra Åsbo härads dombok 1689 26 feb. sid 241 hade hovslagaren Mäster Måns Olsson i Brohuset instämt bonden Åke Håkansson i Ljungby för ”husesynsgranskning” av Farstorps gård. 
Måns Olsson tidigare bostadsort är obekant. Troligen har han bott i Riseberga åtm. några år före 1689″

Här följer en genomgång av mantalsländer och jordeböcker där man kan följa familjen.

Ragnar Odhnoff fortsätter:

” Eftersom Riseberga församlings kyrkoböcker börjar först från och med 1689, återfinna endast yngsta barnets, dottern Annikas, dop i församlingens dopbok. Tvärr ger fadderskapen vid dottern Annikas dop den 10 feb. 1689 ingen ledning beträffande föräldrarnas härstammning. Faddrar var: Barbara Herr Gabriels i Vessmantorp (gudmor), Hans Svensson i Nybo, pistolmakaren Mäster Rasmus Zeuger i Bonarp och Troed Madtzon i Torsjö.

I dombokssammanhang har Måns Olufsson Gråå påträffats några gånger. Ett fall (från år 1689) har redan omnämnts. i 1694 års dombok 14 feb. sid. 283 omtalas, att hovslagaren Måns Olsson begärt syn på sitt ”säteshemman” Farstorp, som Pehr Bengtsson bott på under mer än 9 år. Enligt 1700 års dombok 18 maj hade bland andra hovslagaren Mäster Måns i Brohuset instämts av handelsmannen i Helsingborg Sven Rohl. 
I domböckerna för 1712 (24 jan. sid. 428 och 26 jan. sid 432) och 1714 (3 nov. sid. 169) refereras processer, där Måns Gråå, hans son Jöran samt hans svärsöner Jeppa Olufsson och Jacob Schreiber är inblandade. I fråga om dess precesser torde få hänvisas till Ragnar Odhnoffs arbete ”Släkten Schreiber från Hessen (svenska grenen)” sid.4.

Problemet med Måns Olufsson Gråås och hans hustru Elisabeth Olufsdotters härstammning har inte kunnat lösas. Släktnamnet Gråå (Grå, Graa) har påträffats i olika sammanhang. Tyvärr har inte i något fall kunnat påvisas något samband med den nu aktuella nämnbäraren.”

Ragnar Odhnoff går sedan igenom inte mindre än 17 olika personer och släkter med namnet Gråå och avslutar sitt arbete så:

”Om man ser på namngivningen bland Måns Olufsson Gråås barn, så har dessa erhållit namn som snarast kan tyda på att föräldrarna eller någon av dem kommit från rent svenska landskap. Sådana namn som Brita, Sara, Jöran, Catharina och Annika var nog på 1600-talet betydligt vanligare i de ursprungliga svenska landskapen än i de från Danmark erövrade områdena.”

Arbetet om Släkten Gråå från Riseberga socken finns att läsa i sin helhet på Lunds landsarkiv, eller som sammandrag i föreningens arkiv i Klippan.
Barbro Andréll