Örkelljunga


Örkelljunga

Kyrkan  Örkelljunga kyrka1300-talet
Senast vid 1300-talets slut hade befolkningen i Örkelljunga-bygden blivit så talrik, att den förmådde bygga en egen sockenkyrka. Denna uppfördes på en ås invid färdvägen och kom i bokstavlig mening att bli medelpunkten i den vidsträckta församlingen.
Kyrkan murades av råsten efter romanskt mönster med långhus, kor och absid samt försågs med tegelslagna valv. Till långhuset fogades troligen under senmedeltiden ett vapenhus i söder. Av medeltidskyrkan återstår numera endast murarna till koret.
1600-talet
Vid 1600-talets slut blev kyrkan för trång, varför ett tillbygge av trä uppfördes i väster år 1698, varvid västgaveln bröts ned. Under detta århundrade upptogs även större fönsteröppningar och ett gravvalv inrättades under koret åt herremännen på Lärkesholm. År 1782 ersattes utbyggnaden i väster med ett tillbygge av sten, varpå det uppfördes ett torn av trä klätt med spån. Samtidigt revs klockstapeln, som var av den gängse skånska klockhustypen. En platta ovanför kyrkans huvudingång erinrar om detta tornbygge ”under konung Gustafs milda regering”. (Gustaf III alltså.)
1800-talet
Befolkningstillväxten under 1800-talet nödvändiggjorde, att kyrkan utvidgades ytterligare. Det norra tvärskeppet uppfördes 1804-05, samtidigt som tegelvalven i långhuset raserades. Södra tvärskeppet tillkom 1846. I samband med att den år 1817 nedrivna absiden återuppfördes år 1955 för att tjäna som sakristia togs fragment av kalkmålningar fram på absidens triumfbåge . Då försågs absiden också med fönster i öster och särskild ingång, något som inte fanns på den medeltida absiden. Kyrkobesökaren når idag absiden/sakristian via en dörr bakom altaruppsatsen.

Källa: Svenska kyrkan

Rosenbergs beskrivning
av Örkelljunga
 
Bygdebeskrivning 
Material i föreningen 
SockenfadderKnut Kjellsson kontaktas på tel. 0435-54434

 
Till församlingslistan