Västra Sönnarslöv


Västra Sönnarslöv

Kyrkan Västra Sönnarslöv kyrkaV Sönnarslövs kyrka uppfördes 1893-1894 i gråsten och tegel. Byggnadsstilen är gotik-imiterande. Dess torn syns vida omkring.
Från den gamla kyrkan i V Sönnarslövs by finns ett triumfkrucifix från mitten av 1400-talet.
På altarskåpet finns ett litet kors i ädla stenar från Indien, samma stensorter som nämns i Uppenbarelsebokens beskrivning av den himmelska staden. Korset är en gåva från en församlingsbo, som verkat som missionär i Indien. Kyrkans inventarier har ökat i antal genom åren som ett resultat av givmilda församlingsbor.

Källa: Svenska kyrkan

Rosenbergs beskrivning
av Västra Sönnarslöv
 
Bygdebeskrivning 
Material i föreningen 

 
Till församlingslistan