Tåssjö


Tåssjö

Kyrkan Tåssjö kyrka

Tåssjö kyrka är naturskönt belägen i närheten av Västersjön och Rössjön och har medeltida murdelar, som antagligen ingått i den äldsta kyrkan. När denna byggdes är inte känt men möjligen på 1200-talet. Långhuset sträckte sig från den plats under den nuvarande läktaren, där man ser några stora stenar i golv och väggar, fram ungefär till gången i nuvarande korsarmarna, där koret utgjordes av en halvcirkelformad s. k. absid.

Ingången till denna kyrka fanns på södra sidan. Några trappstenar vid kyrkans yttersida visar var dörren funnits. Här fanns också vapenhus som revs 1855, samtidigt med att dörren ersattes med ett fönster och nuvarande vapenhuset avskildes från kyrkan.

Antagligen rätt sent byggdes kyrkan till åt väster. Om kyrkan fick sitt torn vid samma tillfälle eller senare är inte känt. Dörren till ingången här är säkerligen mycket gammal. Låset, med mekanismen dold i en urholkad trädstam, är värd att lägga märke till. Dörren visar märken efter kulor eller grova hagel. Det sägs att de kommit dit under snapphanetiden.

Under mitten av 1860-talet byggdes kyrkan ut åt öster, och de båda korsarmarna kom till vid samma tillfälle. År 1955 skedde en omfattande restaurering av kyrkan. De gamla vedeldade ugnarna byttes mot el-värme, nytt golv lades samt bänkarna byttes ut.

Källa: Svenska kyrkan

Rosenbergs beskrivning
av Tåssjö
 
Bygdebeskrivning 
Material i föreningen 

 
Till församlingslistan