Perstorp


Perstorp

Kyrkan Perstorp KyrkaPerstorps kyrka uppfördes i romansk stil under senare delen av 1100-talet. En huvudingång i söder kompletterades av en andra port i norr som ledde in till kvinnornas sida. Över denna port fanns en läktare dit vissa församlingsbor hänvisades vid gudstjänsterna. Långhuset som avslutades med en absid i öster var försett med gluggliknande föns-ter. En sådan glugg ser man fortfarande resterna av intill huvudingången. Taket var ursprungligen plant och uppfört i trä. Korsvalven slogs först under senare delen av medeltiden då tekniken behärskades. Ett vapenhus tillbyggdes framför sydingången under medeltidens senare del. Det ursprung-liga gråstensgolvet togs fram vid en restaurering 1964.
Den solida ekdörren från 1400-talet , som pryds av vackra smidesornament, var mellan åren 1901-1964 i förvar på Malmö museum. Den återbördades i samband med ombyggnaden
Bilden i ek av den korsfäste från det medeltida triumfkrucifixet har också sedan 1915 förvarats på nämnda museum, men sedan 1983 finns den placerad ovanför kyrkans huvudingång.En annan av tidens tand hårt angripen dyrgrip i ek från omkring 1250, Mariaskulpturen, återfanns tillsammans med krucifixet bland en del bråte i klockstapeln vid seklets början och har sedan dess förvarats på Malmö museum. En exakt kopia skars i ek 1967 av bildhuggaren Bertil Nyström från Slite på Gotland. 1989 blev bilden färgsatt av konstnären Mårten Hultenberg från F1ädie och fick sin placering i en nisch intill den medeltida dopfunten, vars mässingsfat daterar sig till 1688. Ovanför dopfunten hänger Jakob Ullbergs rikt utsirade sexkantiga baldakin från 1700talet. På det tidigare triumfkrucifixets plats svävar i dag en basunängel vars ursprung är oviss.Predikstolen, som omnämns redan 1623, förnyades 1741 av bildhuggaren Niklas Ekenkrantz, som också smyckat predikstolen i Oderljunga kyrka.
Den första kyrkorgeln tillkom 1902 och fungerade fram till 1952 då den nuvarande danska Krohn-orgeln installerades. Vid renoveringen 1964 byggdes orgeln ut med ett ryggpositiv.
I ett av korfönstren förvaras i dag en restaurerad vinflaska i glas, tillverkad vid Skånska Glasbruket i Perstorp och skänkt till kyrkan 1754.

Altartavlan i vackra allmogefärger tros ha tillkommit redan på 1500-talet.

Källa: Svenska kyrkan

Rosenbergs beskrivning
av Perstorp
N. Åsbo hd. Sn kring Helsingborg-Hessleholms jernväg, som här har stationen Perstorp, hvilken äfven är post- och telegrafstation. 4,9 mil n.o. om Helsingborg och 2,3 v. om Hessleholm. Stationen är lagd i sns mellersta del nära kyrkobyn och vid Henrikstorpsjön, hvilken liksom några andra småsjöar afrinner till Rönneån. 0,464 qv.-mil, hvaraf land 0,450 eller 10,410 tnld, 14 1/8 mtl, 939 inv., 329,400 kr. fastighetsvärde. Backig, mager trakt med skog och mycken mosse; kring Gustafsborg, den enda större egendomen, står bokskog. I Perstorps by finnes sparbank samt ett bränneri. Gästgifvaregården Blekemåsa ligger i s.v. delen. Sn är annex till Oderljunga.
Bygdebeskrivning 
Material i föreningen 

 
Till församlingslistan