Munka Ljungby


Munka Ljungby

KyrkanMunka-Ljungby kyrkaMunka Ljungby kyrka är ett byggnadsverk, vars olika delar tillkommit under skilda tider. Äldst är nuvarande sakristian från senare delen av 1100-talet. Det var då förmodligen närmast ett kapell, som byggdes av munkarna på Herrevadskloster. Där hade biskopen i Lund 1144 grundat ett kloster, och till detta hörde stora jordområden, bland annat delar av nuvarande Munka Ljungby socken, som säkerligen fått sitt namn av att det var ”munkarnas Ljungby”.Senare utbyggdes kyrkan med sina kvadratiska innerum till ingången mellan nuvarande långhuset och vapenhuset. Under senare delen av 1400-talet slogs sannolikt valv i hela kyrkan, och tornbyggnaden tillkom längst i väster. Korsarmarna tillbyggdes på 1860-talet.

Kyrkan är byggd av gråsten, men den äldsta delen har hörnkedjor av huggen sandsten. Vid en reparation 1955 knackades all puts bort och man fann då att man vid tidigare ändringsarbeten använt tegel som utfyllnad, varför väggarna åter måste förses med puts. Endast sakristians gavel var så väl bevarad, att den efter en del bättringsarbeten kunde återfå sitt ursprungliga skick. Kvar från den äldsta kyrkan är sannolikt också den rundbågefris, som finns på sakristians norra och södra sidor.

Källa: Svenska kyrkan

Rosenbergs beskrivning
av Munka Ljungby
Munka Ljungby. Sn i N. Åsbo hd, Kristianstads län, ö. om Engelholm, i s.v. begränsad af Rönneån, som från sn upptager Rösjöån och ett annat tillflöde. 0,402 qv.-mil, hvaraf land 0,400 eller 9,266 tnld, 19 1/2 mtl, 2,176 inv., 1,372,000 kr. fastighetsvärde. Utom den temligen höglända, delvis kärriga, delvis skogiga n.ö. delen är sn jemn och odlad, oftast bördig. En mindre del ligger inom Tossjö sns rågång. Rösjöån drifver ganska många, delvis stora qvarnar, stampar och sågar. Ett större gods är Skillinge, som har en vidsträckt park. Den betydliga kyrkobyn, som har egen poststation, ligger 0,7 mil ö. om Engelholm. En qvarn i byn är tax. 3,000 kr. Sn, som har 3 skolhus, bildar med annexförsamlgn Engelholm ett till Skillinge patronelt pastorat af 3 kl. i Lunds stift. (Kyrkoherden är dock bosatt i staden.)
Bygdebeskrivning 
Material i föreningen 

Till församlingslistan