Höja


Höja

Kyrkanhoja_church1880 började byggandet av kyrkan och invigningen ägde rum den 1 oktober, på den helige Mikaels dag, två år senare. Kyrkans inre är tilltalande vackert, treskeppskyrka med höga, smala pelare och stora fönster. Stilen är gotisk.Under våren 2002 genomgick kyrkan en omfattande total-renovering. En utbyggnad av orgelläktaren gav utrymme för en toalett samt ett samlingsrum. Dessutom fick vapenhuset golv-värme, befintliga glas i korfönsterna byttes ut mot katedralglas och ljud- och ljussättningen kompletterades. Samtidigt kalkades kyrkan om både in- och utvändigt.Altartavlan, som är kyrkans förnämsta klenod, är en oljemålning på duk där motivet är ”korsnedtagningen”. Tavlan är signerad 1792 av H. J. Lilljedal. 1967 genomgick den en omfattande renovering. Dopfunten är av sandsten från 1200-talets första hälft med dopfat av mässing från 1600-talet.

Källa: Svenska kyrkan

Rosenbergs beskrivning
av Höja
Sn i S. Åsbo hd kring Engelholm, begränsad på hela n. sidan af Rönneåns nedersta lopp, till hufvuddelen belägen ö. om staden, medan en mindre del, »Engelholms plantering», ligger v. om staden fram vid Skelderviken. Landskrona-Engelholms jernväg skär n.v. delarne och stationerna Spannarp och Engelholm ligga invid gränserna. 0,285 qv.-mil eller 6,598 tnld. 30 19/24 mtl, 1,670 inv., 1,687,600 kr. fastighetsvärde. Hufvuddelen är kuperad, odlad och fruktbar mark. I byn Höja, som har egen poststation, 0,5 mil från Engelholm, märkas tegelbruk tax. 1,800 kr., qvarn 5,000 kr.; 5/6 mtl äro 2 indr. boställen. Sn, som eger 3 skolhus, bildar med annexet Starby ett regalt pastorat af 1 kl. i Lunds stift.
Bygdebeskrivning 
Material i föreningen 

Till församlingslistan