Tidig Julklapp – Nytt register


Vedby MTL 1651-1817

Eftersom kyrkböckerna för Vedby före 1782 har blivit förstörda vid en brand måste man söka uppgifter för denna period i andra källor.
För att underlätta denna sökning har nu alla uppgifter i tillgängliga Mantalslängder och Katekisationslängder samt Decimantboken digitaliserats och gjorts sökbara i en ny databas som nu är tillgänglig på vår Hemsida.
Databasen täcker perioden från “danska tiden” fram t.o.m. 1817 och innehåller c:a 10.700 poster (fr.o.m. 1818 kan man söka på vanligt sätt i Husförhörsländerna)

Denna databas är tillgänglig för medlemmar i Åsbo Släkt- och Folklivsforskares förening

Databasen finns tillgänglig under Arkiv eller Databaser

Lämna en kommentar