“Kyrkogården som kulturhistorisk källa” 24-3-2021


Föreläsningen “Kyrkogården som kulturhistorisk källa” med Barbro Andréll, som skulle ha föregått på föreningsmötet den 24-3-2021 kl. 1900
är pga. pandemin inställd och kommer att skutas på framtiden.