Föreningsarbete:


Det pågår hela tiden olika föreningsarbeten, just nu planerar vi för att inventera kyrkogårdarna i södra och norra Åsbo härad och göra det digitalt sökbart via bl a hemsidan.

Det är ett omfattande arbete och kanske finns det någon därute som skulle vilja ha lite corona-sysselsättning i vinter? I väntan på lämpligt fotograferingsväder så behövs registrering vilket alla kan göra.

Tydliga instruktioner kommer att ges och även stöd under arbetet. Det finns ju olika digitala instrument att tillgå samt telefon.

Verkar det lockande? Kontakta gärna ordförande på mail ordf@aagbo-gen.com eller telefon till Marie Munke 0435 444 222