Föreningsmöte 4/11 framflyttas.


Tyvärr är vi tvingade att flytta vårt föreningsmöte den 4 november, då detta ämne inte lämpar sig digitalt.

Vi räknar med att det blir av någon gång under våren i stället. Närmare besked kommer att meddelas.

 

Med vänlig hälsning

Marie Munke

Lämna en kommentar