Rotemannen 2


Nu finns Rotemannen 2 installerat och sökbar på föreningens maskiner tack vara en donation av Kerstin Persson.

Det finns ca, 5,7 miljoner poster för åren mellan 1878 och 1926. Hela Stockholm stad utom Vasastaden och Bromma. För ca. 2 miljoner poster kan du även titta på de skannade originalsidorna.
Som grädde på moset finns beskrivningar av över hundra arkivförsamlingar, skolor, sjukhus, regementen, företag – där Rotemansarkivets människor satte sina avtryck.