Lösningen på ett 30-årigt släktforskarproblem Johanna Christina Johansdotter i Ybbarp, Perstorp 1


Här hittade jag ett flertal personer som bar någon av de varianter av efternamnet som kunde vara aktuella. I de registrerade födelselängderna fanns tre familjer som fick barn i Kristianstad under 1800-talet. * En Schaumberg utan förnamn och hans hustru Elna fick 1821 en son med namnet Hans Bastian. * Johan Conrad Schaumberg och Catarina Johanna Gyllenborg fick flera barn på 1850-talet * Wilhelm Schaumberg och Elna Svensson fick flera barn på 1870-talet. Ovanstående tre par verkar också att ha gift sig i Kristianstad där den Schaumberg som fick en son 1821 sannolikt hette Niclas och var gift med Elna Håkansdotter. I dödboken finns flera av de här omnämnda personerna varav två var särskilt intressanta: artilleristen Niclas som dog 1829 44 år gammal och mannen och hospitalshjonet S Schaumberg som dog 1826 i en ålder av 55-60 år. Den senare har jag ännu inte lyckats identifiera. I samband med ett besök på Stadsarkivet i Malmö (MSA) i ett annat ärende gjorde jag också efterforskningar efter Schaumborg. Det kunde kanske finnas någon släkting vid garnisonen där. Genom att det på MSA finns flera utmärkta register till husförhörslängder och bouppteckningar kom jag snabbt fram till ett antal personer som kunde vara besläktade med Hans. De tillhörde nästan alla St. Petri eller Caroli församlingar och de flesta av dessa var födda i Malmö eller i södra Skåne efter 1810. Därmed kunde de knappast vara aktuella som syskon till Hans. Det fanns dock en som väckte mitt intresse: Sven Hendrick Schångberg som 1813-06-23 fick en dotter Christina Gustafva med sin trolovade handskmakaränka Sophia Nordling född Larsdotter. Enligt husförhörslängderna för St Petri var Schångberg född i Kristianstad den 6 januari eller februari 1781 och inflyttad från Karlshamn 1813. Dessutom fanns det upptaget en dotter Johanna Eleonora född 1807-07-29 i Karlshamn och inflyttad från Vånga 1819. Sven Hendrick kunde vara ytterligare ett syskon till Johanna Christina! Vid nästa besök på LLA hittades Sven Henriks födelsenotis 1781-01-06 i Kristianstads garnisonsförsamling. Hans föräldrar var Johan Conrad Schaumborg och Elna Svensdotter.
Någon notis för de förmodade syskonen Johanna Christina och Hans kunde fortfarande inte spåras fastän jag också försökte använda de register som finns för vissa av Kristianstads husförhörslängder. Jag hade dock blivit ganska säker nu. Fadern hette Johan och modern Elna Svensdotter vilket stämde med att syskonens moster hette Bengta Svensdotter. Fortfarande hade jag dock inte hittat Johanna Christinas födelsenotis. Fanns det några ledtrådar från Sven Hendricks tid i Karlshamn? Det visade sig att han varit handskmakare där och fått dottern Johanna Eleonora till- sammans med hustrun Ingrid Christina Tornström, född 1786. När paret gifte sig i april 1807 antecknas i husförhörs- längden (Karlshamn A I:a 4 sid 122) ”pigan Bengta Olsdotter uti Östra Torp af Näsums församling protesterar emot Skånbergs giftermål med annan person”. Sven Hendricks hustru dog 1808 och han flyttade till Malmö 1813. Noteringarna i Karlshamns kyrkoböcker gav ingen antydan om syskonens föräldrar men en av faddrarna vid Johanna Eleonoras dop var handskmakargesällen Niclas Schångberg. Var detta ytterligare ett syskon? Denne Niclas hade jag ju observerat tidigare i Kristianstad men inte gått vidare med. Det visade sig att han finns upptagen 9 gånger i registret för första husförhörslängden i garnisons- församlingen. I denna längd som omfattar åren 1811-1820 kan man följa Niclas tid som artillerist vid Wendes artilleriregmente. Han var kommenderad i Pommern 1812 och gift med Elna Håkansdotter som sades vara född i Vä 1781 eller 1783 – uppgifterna stämmer inte överens mellan noteringarna för olika år. För Niclas uppgavs att han var född 1874 i Vånga men datum var också där olika. Han hade flyttat från Vånga till Kristianstad 1808. Niclas visade sig mycket riktigt vara född i Vånga 1784-09-10 (Vånga C:5) som son till handtlangaren Conrad Schaumborg och Elna Svensdotter, Vånga 10. Då var kanske Johanna Christina också född där? Mycker riktigt! Äntligen efter 30 års letande hade jag hittat min försvunna anmoder. Den 8 januari 1787, döpt den 14, Johanna Christina, dotter af framlidne handtlangaren Conrad Schaumborg och hustru Elna Svensdotter i Vånga. Observera att vid båda dessa barndop uppges fadern bara heta Conrad
och inte Johan! Därför är det inte underligt att jag inte tidigare förstått att Johanna Christina Johansdotter var dotter till Conrad Schaumberg. I samma längd finns också för år 1786 följande dödsnotis. Johan Conrad Schaumberg handtlangare wid Artilleriet i Christianstad idkande Sämskmakar Profession i Wånga född 1755 d. 23 augusti af Hattmakaren Hans Bastian Schaumberg och hustru Engela Hoster (?) i Ronneby, gift med sin efterlämnade änka Elna Svensdotter på 9de året med hwilken han hafft 3 söner, som ännu lefwa, sängliggande 6 dagar af hufvud och bröstverk, död den 28 juni och begrafven d. 2 juli. I Ronneby C:5 fanns födelsenotisen för Johan Conrad men moderns efternamn är svårläst. Enligt husförhörslängderna 1753-1763 (Ronneby A I:a 1-3) fanns det ytterligare 4 barn i familjen men dessa var inte födda i Ronneby. I efterhand, när man känner gåtans lösning, är det lätt att se hur man egentligen skulle ha gjort för att lösa problemet. Som jag misstänkte från början var Troed Ryberg och hans hustru Bengta Svensdotters släktrelation till Johanna Christina Johansdotter avgörande. Troed och Bengta fick inte några barn och därmed kunde ju inte Johanna Christina eller hennes man Christen ha deltagit i några barndop i denna familj. Deras barnlöshet betydde å andra sidan att de inte hade några bröstarvingar. I Troeds bouppteckning (N Åsbo Hd, F II:a 46, Nr 263, 1838-01- 15) upptas endast hans syster Hanna Andersdotter gift med Lars Nilsson i Ljungby som arvtagare, medan det i Bengtas (N Åsbo Hd, F II:a 35, Nr 67, 1828-04-14) finns intressantare uppgifter. Där uppges som sidoarvingar systersönerna Nicklas Siungberg, konstapel vid Kongl. Artilleriet i Kristianstad, Sven Siungberg, handskmakare i Malmö, systerdottern, Johanna Johansdotter, gift med Christen Andersson i Ybbarpshus samt halvbroder dottern Hanna Nilsdotter, gift med Nils Jöransson i Kvidinge. I bouppteckningen hänvisas till ett testamente från 1805-10- 16 där det sägs att att boet odelat skulle gå till änkemannen. Trots detta beslöt Troed att Bengtas systerdotter Johanna Christina och hennes man skulle få 1/3 av behållningen. Jag hade tidigare inte sett några antydningar om Johanna Christinas


Lämna en kommentar

En tanke om “Lösningen på ett 30-årigt släktforskarproblem Johanna Christina Johansdotter i Ybbarp, Perstorp

  • Lasse A

    Mycket intressant med vägarna för att hitta denna ana. Det påbörjades då vi inte hade kyrkoböckerna på data. Själv är jag novis på släktforskning. Gick några mycket lärorika kurser för Barbro Andréll för några år sedan och blev medlem i föreningen 2017. Forskar på min egen, svärsonens och hustruns släkt. Hamnade på Johanna Johansdotter född Wilands härad 1788 enligt husförhörslängderna i Perstorp. Lade några timmar jobb på att leta innan jag Googlade och hittade denna intressanta och välskrivna artikel. Tack nu har jag hittat fruns mormors morfars mor. Vet inte vem skribenten är men det är ju en av hennes avlägsna släktingar.
    Lasse A Perstorp