Johan Larssons Tidningsurklipp


Detta register baserar sig på Johan Larssons urklippta dödsannonser ur tidningar.
Det rör sig om personer födda och döda i perioden 1836-2010.
Inger Nilsson har renskuret och monterat alla annonser i 10 pärmar som finns i föreningslokalen. Därefter har Hjördis Nilsson skapat ett register över alla pärmar och Fredric Nilsson har sammanställt detta register för publicering på hemsidan.
Detta register är tillgängligt för medlemmar på hemsidan.

Lämna en kommentar