Blomgrens bilder


Vår leverantör av Blomgrens bilder kommer natten till måndagen den 23/10 göra ett större nätarbete som kommer orsaka viss nedtid för våra tjänster (undantaget DNS som ej påverkas i samma utsträckning). Jobbet startar kl 01:00 den 23/10 och beräknas vara klart 05:30 den 23/10. Under denna tid kan tjänsterna komma att vara sporadiskt otillgängliga, men de har planerat arbetet efter en så minimal påverkan som möjligt.

 

Webmaster