Från Skola till Cafe


Från Skola till Cafe


Kaffestugan Annorlunda

 

– Den som åker till Österlen och Stenshuvud, passerar strax före Nationalparkens parkering ” Kaffestugan Annorlunda”.
– Vad de flesta kanske inte vet är att denna byggnad byggdes år 1846 som folkskola i Gråmanstorp.
Den låg väster om Bygdegården, som också var skola men som byggdes först år 1900 och väldigt nära vägen mot kyrkan.  En mindre lekplats för barnen och en flaggstång fanns söder om landsvägen.
– Byggmästare C. Hammarlund erhöll 1.129 riksdaler för uppförandet av ”Långkatekesen”. Huset var ca 17 m långt och materialet var korsvirke av ek och råsten. Huset innehöll lärarebostad, skolsal och samlingsrum.
– Redan år 1857 fann man det nödvändigt att, på grund av skolans blåsiga läge, klä södra långsidan samt båda gavlarna med furubräder.
– År 1873 blev skolan för trång varför man byggde till ytterligare en skolsal åt öster, detta kostade 1.995 riksdaler.
– Samtidigt med att skolan byggdes år 1846 uppfördes ett uthus. Det låg troligen i vinkel med skolans västra gavel och i nord-sydlig sträckning. Uthuset innehöll vedbod, avträde och kostall.
– Under lärarparet Ryléns tid i slutet på 1800-talet blev kostallet omändrat till häststall. Rylén höll sig nämligen med egen häst, och ville förflytta sig ståndsmässigt. Efter Ryléns tid blev häststallet brygghus.
– År 1938 indrogs folkskolan i Gråmanstorp, men först år 1953 revs ”Långkatekesen”.
– Korsvirket var av mycket god kvalitet, varför fabrikör Sture Ring inköpte detta av kommunen för 6.000 kr.
– År 1955 inköpte fru Astrid Lindqvist korsvirket och återuppbyggde skolan till vad det är idag nämligen ”Kaffestugan Annorlunda”.
– ”Kaffestugan Annorlunda” drivs idag av 3:e gene- rationen, d.v.s. Astrid Lindqvists barnbarn, Cecilia Månsson.
– Väl värt ett besök!!

’Långkatekesen’ Bilden lånad från Klippanboken

Källor:
Johan Larsson, Gråmanstorp.
Cecilia Månsson, Kaffestugan Annorlunda
Klippanboken av Algot Hannrup
NST-artikel 1957 08 19

Författat av: Sten Svensson

Denna artikel publicerades i Åsbo Släkt- och Folklivsforskares medlemstidning nr. 2000-02

Lämna en kommentar