Gråmanstorps kross 1915 – 1942


Gråmanstorps kross 1915 – 1942

På bilden från vänster: Ragnar Bengtsson, Rösa, Nils Nilsson, Smålarp, Erland
Pettersson och Folke Andersson, Rösa
Vid tippkassan Harry Olsson, Lyckås

Gråmanstorps Stenkross AB bildades år 1915 på initiativ av stinsen Josua Kamstedt.
Krossen låg söder om stationen och i bakgrunden på bilden syns dåvarande banvaktsstugan.
Krossen drevs de första 20 åren med ånglokomobil. Därefter inköptes en oljemotor från Krisdala och lokomobilen såldes till skrot.
Under kriget när olja inte längre kunde anskaffas så lånades en lokomobil från Bjersgård tills att rörelsen upphörde 1942.

Den mesta stenen kom från Rösa.
Makadammen sorterades i olika storlekar: 50, 40, 25, 15, 8 mm samt grus.
Arbetsstyrkan bestod av 6 man men minskade till 5 man då dagproduktionen blev mindre.
Arbetet utfördes huvudsakligen på ackord och största kunden var nog Åsbo härads vägstyrelse och Klippans samhälle.

 

Nils Jönsson Gråmanstorp, Ernst Lövstedt Gråmanstorp,
Henrik Olofsson Rösa, August Tärne Norbjär, Johan Pålsson Rösa

 

Källa: Johan Larsson, Gråmanstorp

Författat av: Inger Nilsson, Klippan

Denna artikel publicerades i Åsbo Släkt- och Folklivsforskares medlemstidning nr. 2000-02

Spara

Spara

Lämna en kommentar