Algot Hannrup 100 år


Algot Hannrup 100 år


Algot Hannrup
f. 1903-07-26
d. 1973-06-06

Åsbo Släktblads redaktion ansåg det vara på sin plats att ge en av Klippanbygdens främste hembygds- forskare sin eloge 100 år efter hans födelse.
Algot Hannrup föddes på Ivön, och tog sin lärarexamen i Lund 1924.
Den första tjänsten erhölls på Gråmanstorps skola i jan. 1925, och där stannade Hannrup till 1928.
Under resten av lärarbanan var Hannrup skolorna i Åby–Klippan trogen, och
fr.o.m. 1964 var han rektor för yrkesskolan.
Efter 42 års tjänst inom läraryrket avgick Algot Hannrup med pension 1967.

Vad Hannrup efterlämnade till eftervärlden, var naturligtvis den lärdom som alla hans elever fick med sig i livet.
Men det är inte det undertecknad tänker på i detta sammanhang, utan den innehållsrika och livfulla hembygdsboken ”KLIPPAN-BOKEN – Gråmanstorps socken blir Klippans köping”.
Ett fantastiskt arbete som Hannrup lade ner på sin hembygdsforskning, inte bara ”Klippanboken” för den är ju ett urval av allt det material som han forskade fram.
Ett exempel är den systematiska genomgång av alla de fastigheter i Klippan med omnejd, där man kan få fram de gamla ägarna eller inneboende lång tid tillbaka.
Inte att förglömma alla de kartor, som Hannrup kalkerade av på Landsarkivet i Kristianstad, eller de foto som finns samlade i ett antal pärmar.
Det finns emellertid ett arkiv som inte många känner till. Det är en förteckning på c:a 300 öknamn på personer i Klippantrakten. A. Hannrup säger själv vid tidpunkten för Klippan-bokens publicering att han inte ville ange dessa öknamn av hänsyn till eventuella anhöriga, inte ens i sam- band med bygdeforskning.
Bokens manus skänktes till Klippans Hembygdsförening och trycktes på Ljungbergs Tryckeri av Olle Pettersson.

Tryckning av ”Klippanboken”. Olle Pettersson längst bak.
Foto lånat av Johan Larsson

Intressant i detta sammanhang är att det mesta materialet efter tryckningen har Johan Larsson renskuret.
En av de personer som nämns i boken och var författaren behjälplig med lokalkännedom är Johan Larssons morbror Karl Jansson.
Enligt Johan var Karl J. lite för gammal att följa med Hannrup ut i markerna, så Johan följde med ett par gånger i veckan och visade honom var de platser som Karl J. pratade om fanns och som var av intresse för Hannrup och hans forskning.
Det samlade forsknings- materialet hamnade på Klippans Bibliotek och som bekant har vi i vår lokal på 47: an en kopia av detta material.
Men de där 300 öknamnen har jag inte sett ……?

Nils och Anders Persson. ” Bröderna
110”. ( Efter deras ben, Nils raka och
Anders hjulbent) Foto i Klippanboken

Algot Hannrup ger oss ett litet smakprov på de här öknamnen på sidan 316 i Klippanboken under ovanstående foto, nämligen ”Kejsaren”, ”Gompen”, ”Nunnarna”, ”Torkaren”,
”Sy-Bengten”, ”Blinde Jöns” och ”Tvätt-Marian”, de bodde också på Tingsgatan. Klippanboken utkom 1970 och det är en fantastisk källa att bläddra i och minnas, …. javisst, så såg det ut ända in på min tid!

 

Källa:
“Klippan-boken”, Algot Hannrup
Intervju med Johan Larsson
Tidningsurklipp NST

Författat av: Sten Svensson

Denna artikel publicerades i Åsbo Släkt- och Folklivsforskares medlemstidning nr. 2003-2

Lämna en kommentar