SKANNE KILLA


SKANNE KILLA

“Ur jorden sprang den fram, en källa med friskt klart vatten. Det samlades upp i en liten grop, men rann sedan vidare ut över en öppen äng.
Vid gropen drack sig djuren otörstiga. Och snart lärde sig också människorna att källan var livgivande. De byggde sig hus och stall, bildade by och förökade sig.
På kvällarna när djuren blivit vattnade och mjölkade, samlades folket kring källan och lekte, älskade, offrade, mindes och berättade.
I generation efter generation. Skanne killa blev själva upphovet och förutsättningen för livet omkring. Långt, långt senare berättade nya tiders människor.
Jag fick förtroendet att lyssna. Då var källan utdikad och torrlagd. Ur dess klara vatten har det blivit nerskrivna rader från då och nu.

Så börjar Erik Anderssons bok “SKANNE KILLA – historier vid ett vattenhål”.

Skanne killa
Skanne killa rann upp vid nuvarande Skånegatan på Åstorp Öster. I början på 1900-talet anlades en allmän tvättplats i anslutning till källan.
Genom djupborrning efter vatten till Åstorps samhälle sinade Skanne killa redan på 1950-talet.
På 1970-talet byggdes sedan hus såväl kring källan som på ängen nedanför.

Legenden om Skanne killa:
“Skanne killa sprang fram direkt ur marken när tre bröder, efter incest, dödat sina tre systrar med yxa.
Som bevis för det hemska dådet kunde man se de tre hacken i en stor sten vid källan”.
Denna sten (Skanne-stenen) försvann spårlöst i samband med väg- och bostadsbebyggelsen i början på 1970-talet.

 

 

Författat av: Sten Svensson

Denna artikel publicerades i Åsbo Släkt- och Folklivsforskares medlemstidning nr. 2003-2

Lämna en kommentar