Register till Bergskollegiums handlingar för 1600-talet.


En digitaliserat “guldgruva” för forskare till källorna om rikets bergverk och bergshantering! Genom registret går det enkelt att från Riksarkivet (Marieberg) beställa de dokument som är av intresse så man slipper studera dessa på plats i Stockholm.

Registersamlingen omfattar 9.527 bildfiler som lagrats på ett USB-minne.
För närmare information gå till:

https://docs.google.com/document/d/1aRBVJuOxSK0Tr3ZXuugORVtWuCUWHK0uzahXC3oVvYg/edit

Lämna en kommentar