Bouppteckningsbingo


Bouppteckningsbingo

Det sägs att man ska om möjligt kontrollera sin släktforskning mot bouppteckningar, om sådana finnes, för att fastslå släktskapet.
Om det fattas husförhörslängder, mantalslängder m.m. fattas kan bouppteckningar ge en familjebild att fortsätta forska på, sägs det.
Det hela började när jag beslöt mig att ta en ytterligare till på en gren på min morfars sida som jag inte forskat på länge.
Sven Persson Hallberg, född 1778 i Jämshög och hans hustru Kerstina Zachridsdotter född 1778 i Asarum som föräldrar till min ana Inga Svensdotter född 1819-12-27 i Asarum.
Det var de uppgifter jag hade. Jag slår upp Asarum-CI-3-1767-1790 och letar mig fram till 1778 och finner att det finns en del kandidater det året.

Asarum-CI-3-1767-1790-Bild-137-sid-259a 

AD-Online  Asarum-CI-3-1767-1790-Bild-137-sid-259

 

Eftersom födelseboken inte är speciellt välskriven tar det ett tag innan jag fastnar för en Kerstina född 10 maj iBengtsboda, med föräldrar vad jag kan läsa heter Zachri Andersson och Hanna Bengtsdotter.
Letar upp Bengtsboda i Asarum AI:1 och hittar en Zachri Andersson som är inhyses.
Jaha, vad gör jag nu. Gör en sökning på Google efter Zachri Andersson Asarum och får en del intressanta träffar överst på sidan.
Klickar på en oansenlig text från www.swe-gen.se, och bingo.
Längst ner på sidan finns följande avskrift av en bouppteckning.

 

1802-11-09 Bouppteckning.
Ogifte bonden Nils Börjesson på 3/16 Kronoskattehemman Nr 103 Dannemark.
Död 29 sistlidne oktober.
Arvingar:
På fädernesidan: Guldsmed Lutters änka Eleonora Lutter i Karlshamn, samt änkorna Lisbet Månsdotter i Grimsmåla och Kerstin Månsdotter i Hoka såsom syskonbarn och bryllingar till den avlidne.
Torparen Håkan Olsson i Grimsmåla, timmermannen Josef Svensson i Karlshamn, dennes broder Nils Svensson och syster Märta Svensdotter, gift med arbetskarlen Jonas Karlsson därstädes.
Hustrurna Sissa? och Kerstin Håkansdöttrar, gifta, den förra med gårdman Jöns Olsson i Kroksjömåla och den senare med Måns Olsson i Tostarp.
Timmermannen Josef Borgström i Karlshamn, änkorna Hanna Håkansdotter i Torarp och Elna Håkansdotter i Dannemark, samt omyndiga pigan Gunnel Håkansdotter i Grimsmåla. Hustrun Lisbet Jonasdotter, gift med torparen Håkan Olsson i Älmta och omyndiga pigan Sissa Jonasdotter i Jepps Hoka.
Bonden Måns Mattisson i Grimsmåla och torparen Jöns Svensson i Per Nils Hoka.
De alla är barn av avlidne Nils Börjessons avlidna syskonbarn Ola och Håkan Josefssöner, Signe och Sissa Josefsdöttrar, Håkan Israelsson, Lisbet Jönsdotter, Mattis Månsson och Lisbet Israelsdotter.

På mödernesidan:
Hustru Botil Andersdotter, gift med kronobåtsman Jonas Heyman? Och moster till den avlidne.
Framlidne moderbrodern Nils Anderssons efterlämnade barn; Bönderna Sven? och Jöns Nilssöner i Tostarp, Karna Nilsdotter, gift med Bonden Nils Persson? i Galleryda och Gunnel Nilsdotter, omyndig.
Andra morbrodern avlidne Zachris Anderssons barn; Ingeborg Zachrisdotter, gift med torparen Nils Tuvesson? i Ämneboda, Inga Zachrisdotter, gift med torparen Harald Zachrisson i Loberget, Hanna Zachrisdotter, gift med båtsman Petter Loberg därsammastädes, Sigre (Signe?) Zachrisdotter, gift med torparen Ola Olsson i Per Nils Hoka, Kerstin Zachrisdotter, gift med sågskäraren Sven Persson i Dannemark, samt Karna, Elna och Ingrid Zachrisdöttrar, omyndiga.
3:e morbrodern avlidne Karl Anderssons barn; Bonden Anders Karlsson, samt drängarna Nils och Sone? Karlssöner i Bengtsboda, tillika med omyndiga pigan Inga Karlsdotter i Härnäs. 4:e moderbrodern avliden Ola Anderssons enda dotter Elna Olasdotter, gift med bonden Lars Jönsson i Bengtsboda, samt avlidna modersystern Karna Andersdotters efterlämnade dotter Bengta, gift med torparen Nils Olsson i Ire.
Alla syskonbarn och sysslingar till Nils Börjesson.
Övrigt: Härnämnda Sven Nilsson? i Tostarp, Anders Karlsson och Lars Jönsson i Bengtsboda såsom förmyndare för ovanförmälte Zachris Anderssons jämväl avlidne son skräddaren Zachris Zachrissons omyndiga barn Anders, Zachris, Hanna och Inga.
Skattebrev på hemmanet daterat 1765-08-13 och bouppteckning efter avlidne Nils Börjessons fader Börje Nilsson hållen 1781-11-10.
Bland gäld och skuld bl.a. Innestående arv för omyndiga pigan Gunneld Nilsdotter, vilken Nils Börjesson varit förmyndare för.
Innestående arv för omyndiga pigan Inga Zachrisdotter efter sin avlidne fader.
Nils Börjesson varit förmyndare.

 

Här får jag verkligen bekräftat släktskapet samt en hel del att bita i.
Eftersom min ana härrör från modernesidan har jag ännu inte börjat utreda Nils Börjesson far och hans anfäder. Snabbt som bara den slår jag upp bouppteckningsregistret och letar reda på Nils Börjesson bouppteckning för att läsa den.
En helt otrolig bouppteckning uppdagar sig framför mina ögon, en hel släkt är beskriven på denna fantastiska sida.

 

AD-online Bräkne-häradsrätt-FII-6-1806-1809-Bild-420-sid-71

 

AD-Online Bräkne-häradsrätt-FII-6-1806-1809-Bild-420-sid-71

Nu kan jag knappt bärga mig att leta fler bouppteckningar, men detta får vänta lite, först ska alla dessa namn skrivas in och om möjligt hitta dessa i husförhörslängden och födelseboken.
När allt detta är gjort till min belåtenhet börjar jag leta om där finns fler bouppteckningar med släktingar i.
Jag bokstavligen dammsuger bouppteckningsregistret och tittar ett dussin bouppteckningar som kan vara intressanta. Alla utom en ser ut som alla de andra bouppteckningarna som jag tittat i under åren som släktforskare, den avlidnes namn, maken/makans namn och så till slut de levande barnen.
Men den återstående, den är lika fantastisk som avskriften jag hittade på nätet.

 

Bräkne-häradsrätt-FII-15-1836-1838-Bild-6770-sid-1265

AD-Online Bräkne häradsrätt FII:15 (1836-1838) Bild 6780 / sid 1267

 

Den första innehåller 35 namn intressanta för min forskning, den andra innehåller 42 namn och behandlar min Kerstina Zachridsdotters syskon och deras familjer.
Med detta som grund har jag fått ca 100 nya namn i mitt träd.
Som avslutning vill jag poängtera, glöm inte bouppteckningarna, de flesta må vara innehållsfattiga vad gäller innehållet, men ibland får man bingo.

 

Lämna en kommentar