Skånelands Kyrkor:Om

Från Skånelands Kyrkor
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den utskrivbara versionen stöds inte längre och kanske innehåller renderingsfel. Uppdatera din webbläsares bokmärken och använd standardutskriftsfunktionen istället.

Detta projekt har egentligen sin början med projektet "Sveriges kyrkor" som startade för ungefär 12 år sen. Alla vet att som släkt och eller folklivsforskare kommer vi i kontakt med kyrkan många gånger under en persons levnad. Så ambitionen var att skapa en databas där man kunde se, och ev. hämta hem en bild om så önskades, kyrkan som ens förfäder hade använd vid dopen, konfirmationen, giftet eller begravningen. Denna databas skulle då innehålla alla Sveriges kyrkor i Sverige och utlandet, information om bl.a. utseende (bild/er) vilka präster och klockare som hade verkat i kyrkan, samt lite information om kyrkan.
Detta var ett väldigt ambitiöst projekt, där alla som var intresserad kunde vara med och vara delaktiga, och som inte fanns att hitta nån annan stans på webben. Vi beräknade en projekttid på ca 25 till 30 år för ett genomförande, med start i det län var vi själva var verksamma, nämligen Skåne län. Nu ca. 12 år efter sjösättningen och bara ett län som är klart till ca 60% har vi insett att vi aldrig kommer att ro i land ett sådant projekt. Med den takten och viljan som andra har för att delta, kunde vi se fram emot en projekttid på 250 år för ett genomförande. Men till vår glädje kan vi konstatera, att många andra föreningar har tagit fäste på idén och skapat något liknande i deras eget område, vilket klart minskar behovet för vårt projekt av sådan omfattning.

Med facit i hand har vi varit tvungna att ändra riktning på projektet. Det nya målet är lika ambitiöst som det gamla, men vi har minskad området till att innehålla den gamla regionen "Skåneland". Det vill säga att det rör sig om Skåne, Halland, Blekinge och Bornholm. I och med detta är vi övertygade om att vi kan ro i land projektet inom samma tidsram som ursprungsprojektet.
Vi kommer forsat att följa Riksantikvarieämbetets rekommendationer beträffande bildmaterial, vilket betyder att vi enbart publicerar bilder tagna ute ifrån kyrkan. Detta kommer nog inte stoppa tjuverierna från kyrkorna, men man behöver inte ge dem ett "utställningsfönster".

Primus Motor
Alan Sejrbo-Petersen