Hyby Gamla Kyrka

Från Skånelands Kyrkor
Version från den 12 maj 2016 kl. 11.36 av Fredric (diskussion | bidrag)
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Hyby Gamla Kyrka
Hyby gamla
Län Skåne
Kommun Svedala
Distrikt
Stift Lund
Kontrakt Bara
Pastorat Hyby kyrkliga samfällighet
Församling Hyby
Landskap Skåne
Härad Bara
Socken Hyby
Byggnadsår Slutet av 1100-talet.
Koordinater

Visa på karta

Lund stift vapen
Bara härads vapen
Skåne landskapsvapen
Skåne läns vapen
Svedala kommuns vapen
Bara härad
Beskrivning


Hyby gamla kyrka var helgad Sankt Nicolaus och uppförd i slutet av 1100-talet, och hade blytak. Kyrkan bestod då av ett tvåkvadratiskt långhus i väster och ett tvåkvadratisk kor i öster. Långhuset hade två utbyggnader, en i norr och en i söder, uppförda någon gång före 1780. Framför långhusets västända reste sig ett fyrkantigt torn med en hög spira klädd i spån, som enl. ett visitationsprotokoll från 1795 var byggd mellan 1756-69.

Av en beskrivning från 1822 kan man läsa att koret och tornet hade en längd av 57 alnar och 22 tum, bredden var 7 alnar och 14 tum. Invändigt täcktes långhuset och koret av vardera tvenne korsvalv av tegelsten.
I kyrkans torn hängde två klockor båda gjutna i Malmö, storklockan var gjuten 1734 och lillklockan 1630.
I prästrelationerna från 1624 finns flera avbildningar av adelsmän och vapensköldar, ett vanligt motiv. Vidare omtalas målningar föreställande en brun björnfot i blått fält samt en man och en kvinna i gammal dansk adelsdräkt.

Kyrkan torde ha haft ett enkvadratiskt kor med avslutande absid i öster. Koret upplystes av fyra fönster i spetsbågestil, två i den norra och två i den södra väggen. En typisk 1400-talsdetalj är att den östra korsväggen har ett igenmurat fönster, korgaveln pryds av nischer och ett horisontellt längsgående tandsnitt.

Kyrkan har valv och väggmålningar, målningarna i koret tillskrivs den kända Harriemästaren. Östra korvalvet upptar i östra kappan en figurrik golgata-komposition. Den norra kappan skildrar dramatiskt den yttersta domen och Kristus som ärans konung tillsammans med de båda förebedjarna, Maria och Johannes döparen. Vidare ses till vänster Petrus med nyckeln som öppnar porten till himmelriket, avbildad som en stad med tinnar och torn. Till höger en djävulsgestalt som för bort de osaliga till evig straff medan änglar blåser i basuner. Södra och västra kappan upptar Petrus, Paulus, Andreas, Jakob den äldre med pilgrimsstaven och Filippus. I västra valvbågen avbildas Bartolomeus, Matteus, Simon och Judas. I triumfbågen avbildas Sankt Nicolaus, kyrkans skyddshelgon.

Altartavlan föreställde Kristi nertagande från korset med överskriften: "Jesus af Nazareth Judarnas Konung". En äldre altartavla hängde i kyrkans norra utbyggnad och föreställde Jesus på korset med rövarna på ömse sidor om sig. I kyrkan finns Vår Fru altaret kvar, helgat till Jungfru Maria.
Predikstolen i kyrkan pryddes av Karl XII monogram och figurer föreställande de fyra evangelisterna med deras symboler. Matteus med en bevingad människa, Markus med ett lejon, Lukas med en oxe och Johannes med en örn. Tidigare hängde ett stort träkrucifix som nu är flyttat till den yngre kyrkan i Hyby.

Bänkinredningen bestod av nio stolrader och en läktare. För herrskapsfolket på Klågerup och Hyby fanns särskilda stolar i skulpterad ek med vapensköldar tillhörande släkterna Ramel och Trolle.
Hyby kyrka var den första kyrka i Bara härad som erhöll en orgel. Orgeln var tillverkad i Malmö 1765.

Den 9 sep. 1873 eldhärjades kyrkan, blixten slog ner i det spånbelagda tornet som antändes.
Efter kyrkobranden blev det kvarstående koret restaurerat och inrett till gravkapell åt släkten Trolle på Klågerup. Över dörren till kyrkan hänger släkten Trolles vapen.
Det nya gravkoret fick ta emot några kistor som förr stått i ett underjordiskt gravkor vid sidan av kyrkan. De äldsta kistorna var från 1775 och innehöll de balsamerade stoften av de syskon Trolle, som drunknat i slottsdammen vid Torup. Den sista kistan insattes 1906. Då kistorna i slutet av 1930-talet var i dåligt skick väcktes förslag från församlingen att kistorna skulle grävas ner i jorden och att koret skulle inredas till kyrka.

Restaureringen genomfördes mellan 1949-51. Kalkmålningarna restaurerades och en predikstol insattes. En byggmästare från Bara snidade ett kors som hänger över altaret. En kororgel införskaffades från Danmark och en klocka gjuten i Ystad hängdes upp.

Idag används kyrkan flitigt till gudstjänster, begravningar, vigslar och barndop.

Series pastorumSeries Cantorum
Bidragslämnare och källorGeografisk Placering
Alan Sejrbo-Petersen -kvidinge
Källa:Riksantikvarieämbetets byggnadsregister.

Textmaterial
Alan Sejrbo-Petersen -kvidinge
Källa:Häftet "Hyby gamla kyrka", förf. okänd.

Bildmaterial
Alan Sejrbo-Petersen -kvidinge

Byggnadsperiod / ÅR
Alan Sejrbo-Petersen -kvidinge
Källa:Häftet "Hyby gamla kyrka", förf. okänd.

Series Pastorum för församlingen
Källa:

Series Cantorum för församlingen
Källa: