Burlövs gamla kyrka

Från Skånelands Kyrkor
Version från den 9 maj 2016 kl. 11.19 av Fredric (Diskussion | bidrag) (1 version importerades)

(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till: navigering, sök
Burlövs gamla kyrka
Burlövs gamla kyrka
Län Skåne
Kommun Burlöv
Distrikt
Stift Lund
Kontrakt Bara
Pastorat Burlöv
Församling Burlöv
Landskap Skåne
Härad Oxie
Socken Burlöv
Byggnadsår 1100-talet.
Koordinater

Visa på karta

Lund stift vapen
Oxie härads vapen
Skåne landskapsvapen
Skåne läns vapen
Burlöv kommuns vapen
Oxie härad
Beskrivning


Efter det att den nya kyrkan i Burlöv togs i bruk år 1900, övergavs den gamla medeltidskyrkan i socknen och stod under ungefär ett decennium öde och fick förfalla, men sattes åter i stånd och är nu en fullt fungerande kyrka.

Denna gamla medeltidskyrka stammar i sina äldsta delar, långhuset och en del av koret, från 1100-talet. På 1400-talet utvidgades korpartiet mot öster och en breddning av det skedde åt södra sidan. Redan på 1200-talet har tornet i väster kommit till, men sitt huvudsakliga utseende har det fått först i slutet av medeltiden. Det vackra vapenhuset framför långhusets ursprungliga sydingång stammar från 1300-talet.

I kyrkans inre finns i det utvidgade korets senmedeltida valv spår av dekoration i form av rödvita band längs ribborna. Långhusets valv är förmodligen från 1200-talets senare del.

Altaruppsatsen är ett verk av lundaskulptören Jakob Kremberg och daterad 1598. Samtida med altaruppsatsen är kyrkans predikstol.

Series pastorumSeries CantorumBidragslämnare och källor


Geografisk Placering
Alan Sejrbo-Petersen -kvidingebr> Barbro Andréll -klippan
Källa: Riksantikvarieämbetets byggnadsregister.

Textmaterial
Barbro Andréll -klippan
Källa: "Lunds stift i ord och bild", delförf. Gunnar Anshelm.

Bildmaterial


Byggnadsperiod / år
Barbro Andréll -klippan
Källa: "Lunds stift i ord och bild", delförf. Gunnar Anshelm.


Series Pastorum för församlingen


Källa:

Series Cantorum

Källa: