Blentarp kyrka

Från Skånelands Kyrkor
Version från den 9 maj 2016 kl. 11.19 av Fredric (Diskussion | bidrag) (1 version importerades)

(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till: navigering, sök
Blentarp kyrka
Blentarp kyrka
Län Skåne
Kommun Sjöbo
Distrikt
Stift Lund
Kontrakt Vemmenhögs, Ljunits, Herrestads och Färs
Pastorat Sövde
Församling Blentarp
Landskap Skåne
Härad Torna
Socken Blentarp
Byggnadsår 1100- talets andra hälft.
Koordinater

Visa på karta

Lund stift vapen
Torna härads vapen
Skåne landskapsvapen
Skåne läns vapen
Sjöbo kommuns vapen
Torna häradCoats of arms of None.svg.png

Beskrivning


Kyrkan uppfördes av Mårten Stenmästare i gråsten under 1100- talets andra hälft. Västtornet är runt och uppfört utan förband med skeppet, och har högtsittande ljudglugg, sydliga stödmurar samt åttkantig spira. Tornet tillkom i försvarssyfte och byggdes redan på 1200-talet, så även vapenhuset i söder med trappstegsgavlar. Valven slogs i mitten av 1400-talet och kyrkans östparti ombyggdes på 1600-talet då en provinsbarockgavel tillkom samt 1750 då ny sakristia uppfördes.

Till den ursprungliga inredningen hör dopfunten av kalksten, huggen av Mårten Stenmästare. Cuppan (dopfuntens övre del) är dekorerad med en rundbågsarkad med tolv öppningar och därunder ett repstavsornament. På foten finner vi två lejon och en vädur, där det ena lejonet biter över vädurens hals, även detta arbete har Mårten som sitt upphov. Baggen representerar ondskan och hålls på plats av lejonet. Det andra lejonet ligger stilla, men vaktar uppmärksamt mot jordens ondska.

Två processionskors av förgylld koppar har bevarats från 1500-talet. De är cirka fyra decimeter höga med inpunsad bild av Jesus hängande på korset under Guds välsignande hand. Korsarmarna slutar i rundlar med evangelistsymbolerna. Vidare finns en graverad oblatask förfärdigad av en fången karolin i Tobolsk. På 1880-talet föreslog riksantikvarien att korsen i Blentarps kyrka skulle överlämnas till Historiska museet i Stockholm. Lyckligtvis motsatte sig församlingen detta.

På 1600- talet var det vanligt att järnbeslagna stockar s.k. fattigstockar sattes upp utanför kyrkporten för att samla in pengar till behövande församlingsbor, en sådan finns bevarad. Altaruppsatsen är daterad 1738 och predikstolen från 1748, de köptes in till Blentarps kyrka 1759 från Öveds medeltida kyrka, när den skulle rivas. Altaruppsatsen är en målning direkt på tre breda ekplankor, föreställande Jesus uppståndelse, målningen har en datering - 1603.

Bänkinredningen målades 1759 med rocailler (musselformade rokokoornament). Längre bak i kyrkan har bänkgavlarna utfällbara sitsar för "tjänstehjonen"- en påminnelse om den tidens sociala skiktning. Den vackraste delen av läktaren med utskurna dekorationer är från 1700-talet. På 1800-talet utvidgades läktaren mot altaret. I söder uppfördes en ny sakristia till kyrkan 1911. Orgeln byggdes 1914.

Series pastorum


Sven Aagesen omnämnd omkring 1560
Gregers Thomesen 1567-cirka 1574
Jörgen Mikkelsen 1574-cirka 1595
Niels Aagesen 1596-cirka 1610
Hans Kieldsen 1611-1631
Anders Sörensen Delphin 1632-1670
Anders Andersson Delphin 1670-?
Arent Brandenburg 1693-1710
Christopher Schönbeck 1711-1718
Caspar Ennes 1721-1731
Olof Wennerstedt 1733-1741
Wilhelm Julius Hoffgardh 1742-1784
Pehr Hoffgardh 1784-1812
Carl August Åman 1814-1847
Olof Peter Ahlgren 1848-1859
Carl Magnus Bernhard Herrström 1860-1904
Martin Oskar Sophus Blomstergren 1906-1946
Nils Göte Rhodin 1947-

Series CantorumBidragslämnare och källor


Geografisk Placering
Alan Sejrbo-Petersen -kvidinge Barbro Andréll -klippan
Källa: Riksantikvarieämbetets byggnadsregister. Lund stifts hemsida. "Skånes församlingar", Skånes Genealogiska förbund.

Textmaterial
Alan Sejrbo-Petersen -kvidinge
Källa: "Skånska kyrkor", Leif Åke Bengtsson. "Våra kyrkor i Pastoratet", av Eva Erlandsson.

Bildmaterial
Alan Sejrbo-Petersen -kvidinge

Byggnadsperiod / år
Alan Sejrbo-Petersen -kvidinge
Källa: "Våra kyrkor i Pastoratet", av Eva Erlandsson.


Series Pastorum för församlingen
Barbro Andréll -klippan
Källa: "Lunds stifts herdaminne", Carlquist.

Series Cantorum

Källa: