Svalöv kyrka

Från Skånelands Kyrkor
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Svalöv kyrka
Svalöv kyrka
Län Skåne
Kommun Svalöv
Distrikt
Stift Lund
Kontrakt Rönnebergs
Pastorat Svalöv
Församling Svalövsbygden
Landskap Skåne
Härad Rönnebergs
Socken Svalöv
Byggnadsår 1877-1878
Koordinater

Visa på karta

Lund stift vapen
Rönnebergs härads vapen
Skåne landskapsvapen
Skåne läns vapen
Svalöv kommuns vapen
Rönnebergs häradBeskrivning

Svalövs kyrka är uppförd under åren 1877-1878 i tegel i efterbildande romansk stil. Samtidigt som den nya kyrkan byggdes revs den gamla kyrkan och därmed försvann ett av den från Domkyrkans byggnadshytta kände stenmästaren Mårtens verk i provinsen.

Från den gamla kyrkan finns en madonnabild i ek från 1300-talet, två processionskrucifix av koppar från 1200-talet och ett sengotiskt triumfkrucifix bevarade. Den gamla kyrkans dopfunt är också bevarad och överflyttad till nuvarande kyrkan. Funten, huggen i sandsten med fyrkantig cuppa vars framsida uppvisar reliefhuggna bilder av Kristus och Petrus, anses tillhöra den så kallade Mörarpsmästarens arbeten. Dopfatet av mässing skänktes till kyrkan 1647 men är sannolikt åtskilligt äldre.

1942 genomgick Svalövs kyrka en genomgripande renovering.

Series pastorum

Christoffer Christiernsen omnämnd 1584
Olof Jensen omnämnd 1594
Mogens Jensen omnämnd und]]er åren 1610-1617
Rasmus Jensenomnämnd under åren 1624-1632
Hans Pedersen omnämnd under åren1633-1681
Erik Sörensson Corvin 1681-1698
Per Clivin 1699-1712
Olaus Hartelius 1713-1734
Johan Dröscher 1735-1749
Tuve Hvaling 1750-1756
Magnus Fries 1759-1760
Johan Christian Linck 1761-1772
Samuel Holm Carlsson 1773-1808
Bernhard Pommer 1808-1824
Gustaf Henrik Scharffenberg 1824-1832
Carl Lindeblad 1833-1857
JosuaColliander 1857-1884
Lars Oskar Ludvig Stenius 1885-1897
AlbinBertrand Carl David Holm 1897-1908
Nils Groos 1909-1941
ErikTorsten Swensson 1941-


Series Cantorum


Bidragslämnare och källor

Geografisk Placering
Alan Sejrbo-Petersen -kvidinge
Barbro Andréll -klippan
Källa: Riksantikvarieämbetets byggnadsregister. Lund stifts hemsida.

Textmaterial
Barbro Andréll -klippan
Källa: Lunds stift i ord och bild, delförf. Gunnar Anshelm.

Bildmaterial
Barbro Andréll -klippan

Byggnadsperiod / år
Alan Sejrbo-Petersen -kvidinge
Källa: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.

Series Pastorum
Barbro Andréll -klippan
Källa:Lunds stifts herdaminne, Carlquist.