Beskrivning av Anderslöv kyrka


Anderslövs kyrka har medeltida ursprung, troligen från 1200-talet, byggd i romansk stil med långhus, smalare kor och halvrund absid. Sitt nuvarande utseende fick kyrkan vid en restaurering 1930, men dessförinnan hade de båda kraftiga korsarmarna byggts till, den norra 1767 och den södra 1841.
Tornet med sin smäckra spira tillkom på 1500-talet, ombyggt på 1870-talet.

Kyrkans kalkmålningar är daterade till första häften av 1300-talet och tillhör den så kallade "Snårestadsgruppen".
Predikstolen är ett verk av Jakob Kramberg och hans medhjälpare, utförd mot mitten av 1600-talets första decennium.© Åsbo Släkt- och Folklivsforskare 2004-2015
All information, såväl texter som bilder, är copyright skyddade och får absolut inte användas utan upphovsrättsinnehavarnas tillstånd.
Vi har enligt Riksantikvarieämbetets rekomendationer beslutat att inte publicera interiörbilder på våra kyrkor.
I och med detta så har vi inget behov av interiörbilder.